Dalbygade


Haderslevvej 1-3. Hjørnet af Gl. Dalbyvej og Sdr. Landevej. Matr. nr. 485. Leneths Jernstøberi. Kolding Stadsarkiv


Dalbygade. Kolding Stadsarkiv


Dalbygade. Lauritz Larsens Bryggeri. Anlagt omkring 1890 på Gl. Dalbyvej 18, matr. nr. 490b, idag Dalbygade. Kolding Stadsarkiv


Haderslevvej 1,hjørnet af Dalbygade. Akselhus. Bygningen blev også kaldt Strygejernet. Her havde Valdemar Jochumsen isenkramforretning, og i kælderen var der blomsterforretning. Kolding Stadsarkiv


Bdr. Volkerts fabrikker, Dalbygade 40-42. Kolding Stadsarkiv.

Intro

Dalbygade. Gadenavn fra 1937. Tidligere Gl. Dalbyvej og Dalbyvej.

Leneths Jernstøberi

Jernstøberi, der var beliggende på hjørnet af Haderslevvej (dengang Sdr. Landevej) og Dalbygade fra 1870erne til 1914. Det var ejet af fabrikant Ludvig Leneth, og under hans ledelse fremstillede de omkring århundredeskiftet 100 arbejdere alt fra kakkelovne og komfurer til mejerielementer. Støberiet oplevede en stor vækst, særligt da man mange steder i starten af 1900-tallet fik mejeri. I 1914 blev jernstøberiets bygninger solgt til andelsmejeriet i Kolding, som kort herefter opførte en ny bygning.


Lauritz Larsens Bryggeri

Anders Lauritz Larsen startede med at brygge øl omkring 1890 . Bryggeriet havde hjemme på nuværende Tøndervej. I 1897 overtager han ejendommen Gl. Dalbyvej nr. 18 med matrikelnrummer 490b. Larsen har nu tilsyneladende fremgang i salget og også aftapning af bayersk øl fra Slotsmøllen. I 1907 opfører han en ny bygning tænkt anvendt som maltgøreri. I 1919 afhænder han sit bryggeri, hvorefter det nedlægges.

Omkring 1935 startede Jakob Bagge hvidtølsbryggeri i den samme bygning i Dalbygade kaldet Kolding Bryghus. Han forhandlede også skattepligtig øl fra bryggeriet Thor i Randers og i 1950’erne var bryggeriet depot for øl fra bryggeriet Thordal i skive. Bagges bryggeri ophørte ca. 1959.

I forbindelse med sanering i Dalbygadeområdet omkring 1990 var den forfaldne fhv. bryggeribygning truet af total-sanering. Det lykkedes at bevare bygningen, og den ligger nu (2007) på privat grund med adressen Karolinegade 10 med mulig adgang ad indkørsel fra Karolinegade eller ad trappe fra Parkvej. Såvidt vides er det byens eneste bevarede bryggeribygning.


Skråt over for Dyringhus på hjørnet af Søndergade og Sydbanegade lå indtil december 1974 en bygning, der både i størrelse og udseende, mindede meget om genboen. Akselhus var navnet på bygningen, i daglig tale blot Strygejernet og kendetegnet ved en orientalsk/tyrkisk udseende kuppel.

Akselhus blev opført samme år som Dyringhus, 1907, og var opkaldt efter bygherren Theodor Skjøde Knudsens søn, Aksel. Denne Aksel gjorde i øvrigt senere karriere i Kolding Folkebank. Huset blev tegnet af arkitekt Frits Jensen. Theodor Skjøde Knudsen var cykelhandler og åbnede butik i stueetagen, hvor man kunne købe cykler, barnevogne og mindre landbrugsmaskiner, senere igen blev der solgt pladespillere i stedet for landbrugsmaskinerne. Der har også været blomsterforretning og senest isenkræmmer Frede Madsen.

I begyndelsen af 1970erne stod det klart, at bygningen, sit flotte udseende til trods, var i vejen for trafikken. Det blev derfor besluttet at fjerne Akselhus og de andre bygninger i Strygejernet i 1974.

Godt nok er Strygejernet fjernet, men endnu i dag kan man ane lidt af det gamle knudrede vejkryds. Over for Dyringhus ligger en bygning, hvor der er blomsterhandler. Denne bygning er placeret påfaldende skævt i forhold til vejbanen/Sydbanegade. Det var nemlig langs den bygning, Dalbygade i gamle dage løb og mundede ud i Søndergade.