Dalby


Dalby Friskole fotograferet med eleverne foran skolen ca. 1880. Billedet tilhører Dalby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.


Dalby Fri- og Efterskole 1917 med den nybyggede efterskole til højre. Billedet tilhører Dalby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.


Væbnergården i Dalby set fra Fynshovedvej med kirken i baggrunden, ca. 1930. I dag er væbnergården genopført i Den Fynske Landsby.


Fra Væbnergårdens gårdsplads. Væbnergården er i dag genopført i Den Fynske Landsby.

Intro

Dalby er nævnt første gang 1348 i formen Dalby. Forleddet er dal, som har samme betydning som i dag. Efterleddet er ’-by’, der betyder landsby.