Dagvej

Intro

Navngivet den 31. oktober 1966 sammen med bl.a. Morgenvej, Aftenvej, Høstvej, Forårsvej, Sommervej og Efterårsvej.

Navngivningen var en del af en større vejplan, hvor i alt 52 gader i Nørre Tranders, Øster Sundby, Mjel og Rørdal blev navngivet efter et princip om, at vejene i de enkelte kvarterer skulle have en indbyrdes tilknytning. For Øster Sundby valgte man navne med tilknytning til året som udgangspunkt. Navngivningen af vejene havde længe været "stærkt påkrævet af hensyn til såvel beboerne som postvæsenet"*, men Udvalget for Gade- og Vejvæsenet havde stillet sagen i bero indtil en samlet vejplan for de nye boligområder i Aalborg Øst var udarbejdet.

AKF 1* Aalborg byrådsforhandlinger 8-1-11-66