Dagmarbroen


Dagmarbroen

Intro

”Intet er mere nødvendigt end gode havne og gode veje for afsætning af råvarer, såvel som af fabriksfremstillede varer og manufakturer både i og uden for riget”.

Sådan forklarende den danske regering i 1793 hvorfor, den satte gang i bygningen af et landsdækkende net af chausséveje. En chaussévej er en vej, som enten er muret med kalk eller bygget af kalksten – den dag i dag kan man købe de fine firkantede chaussesten i byggemarkedet.

I 1830’erne kom turen til Skanderborg, hvor en chaussé skulle føres gennem Dyrehaven fra Horsens. Vejen skulle være fast og holdbar med grøfter på begge sider og afgrænset med vejtræer, og der skulle opsættes milepæle for hver halve og kvarte mil. Bygmester Frederik Møller fra Skanderborg fik til opgave at føre vejen over vandløbene ved etablering af broer. En af broene er Dagmarbroen, der forbinder Slotsholmen med Skanderborg over vandløbet mellem Storesø og Lillesø. Horsensvej gennem Dyrehaven var en del af anlægget sammen med den store milepæl ved Dyrehaven. Den hvælvede kampestensbro blev først benævnt Skanderborg Slots Bro, men den blev i respekt for Frederik 8. døbt Frederiksbro. Ved siden af opførtes i 1869 en træbro, hvor den første turbåd på Skanderborg Sø - hjulbåden Dagmar - fik sin plads. Træbroen kaldtes derfor Dagmars Bro, men efterhånden gled navnet over på vejbroen, som altså af borgerne blev døbt Dagmarbroen. Lige nord for broen lå en af byens 3 byporte, Sønderport, med en lille toldbygning, som i 1837 blev erstattet af et grundmuret bygning. På broens nordlige side lå i 1900 tallets første halvdel en købmandsforretning kaldet købmanden "ved verdens ende".

Se mere information om Dagmarbroen på skanderborgleksikon.dk


http://www.storyturen.dk/media/27534/Scanderborg02Dagmarbroen.mp3