Dag Hammarskjölds Gade


Dag Hammarskjølds Gade set fra Politigården. Til højre ses De Forenede Vagtselskabers bygning og til højre Bethania Kirken

Intro

Navngivet den 03.05.1965 i forbindelse med opførelsen af politigården og Bethaniakirken. Gaden er opkaldt efter Dag Hammarskjöld (1905-61) svensk økonom og embedsmand, der fra 1953-61 var FNs generalsekretær. Han modtog i 1961 posthumt Nobels Fredspris for sit fredsbevarende arbejde.

''Dag Hammerskjöld'' Han modtog i 1961 posthumt Nobels Fredspris for sit fredsbevarende arbejde. Dag Hammarskjölds Gade skulle have været en ny stor nord-syd gående hovedfærdselsåre i byen på strækningen fra Nyhavnsgade gennem de gamle kvarterer omkring Søndergade og ned gennem Sankt Mortensgade til Østre Allé (en såkaldt indre cirkulationsgade). I 1965 anlagde man den første del af strækningen fra Østre Allé til Jyllandsgade og to år senere blev gaden ført videre nordpå til Trækbanen. I 1972 påbegyndte man den resterende del af gaden fra Nyhavnsgade til Nytorv (i dag Rendsburggade), men herefter skete flere ting, der fik projektet til at gå i stå. For det første blev Vejtilskudsloven ophævet i 1972 og med den forsvandt en del af det økonomiske grundlag for det fortsatte arbejde. For det andet voksede modstanden mod projektet fra offentligheden, hvor stemningen var for at bevare det gamle bymiljø og undgå støj og forurening. I midten af 1970erne skrinlagde man derfor planerne om gadegennembruddet, og Kjellerupsgade fik i stedet rollen som cirkulationsgaden øst for selve bykernen. Dag Hammarskjöldsgade blev i stedet en forbindelsesvej mellem Østre Allé og Jyllandsgade.

Aalborg byrådsforhandlinger 8-1-39-65 8-1-13-67 Aalborgs Historie bd.5 s. 255 Den Store Danske Encyklopædi