DSBs mindelund
Intro

Mindelunden er anlagt i 1939 af DSB og de ansattes personaleorganisationer til ære for de jernbanefolk, der er omkommet i tjeneste fra 1847 og frem til i dag.

Anlægget rummer mere end 800 navne på omkomne fra år 1900 og frem, alle indhugget i polerede sten opsat i bugtede kæder. Der er desuden en mindre mindetavle for syv navngivne jernbanefolk, der døde ved en ulykke ved Hansted den 26. december 1876. Midt for anlægget står en stor fællesmindesten med statsbanernes logo øverst og på hver side af stenen står to mindre mindesten. I den sydlige udkant af mindelunden er der rejst en mindemur for statsbanefolk, der mistede livet under modstandskampen.