DEN GAMLE KØBMANDSGÅRD

Intro

I 1865 købte Jens Jacobsen fra Hoven Mølle en gård på 50 tdr. land sydøst for Ådum kirke. Her startede han en købmandsforretning, som han drev ved siden af sit landbrug. Med næringsfriheden, der blev gennemført i 1857, var det blevet muligt at starte forretninger uden for købstæderne.

. Købmandsgården i var den første forretning i Ådum. I begyndelsen var det en del af stuehuset, der blev indrettet til butik. Varerne blev i hentet med hestevogn i den nærmeste købstad, Varde. Senere hen kom de med banen til Tarm og Skodsbøl. I 1888 overtog en af sønnerne forretningen. Dennes søn, boghandler Jacobsen, Skjern, har fortalt om livet på købmandsgården fra 1895-1815. Da var varesortimentet efterhånden vokset så meget, at forretningen måtte udvides. Der blev bygget en vestfløj med manufaktur, kolonial, isenkram, korn- og foderstoffer og andre grovvarer. Der var også en stor hestestald. Man kunne købe stort set alt fra silketøj til tjære, dog ikke mejeriprodukter, kødvarer og brød. Der var efterhånden ansat 2-3 folk i forretningen. Forretningen lukkede op kl. 7 om morgenen, og der var næsten besøg hele dagen. Folk, der kom langvejsfra, fik middagsmad, kaffe og kaffepunch. Man betalte ikke kontant dengang. Hver kunde havde sin bog, som blev gjort op hver måned og betalt. I juletiden var der stor travlhed. Til 1. søndag i Advent skulle der laves juleudstilling. Det var spændende at kigge på juleudstilling og julegaver i købmandsgården. Der blev altid købt ekstra varer hjem til julen. Appelsiner f.eks. fik man kun ved juletid dengang. I 1903 oprettedes Ådum Brugsforening. Det blev en hård konkurrent. I 1989 ophørte brugsen. På brugsens grund blev der bygget en købmandsbutik på lokalt initiativ. Her flyttede købmanden fra den gamle købmandsgård op. Det var en moderne butik med bedre parkeringsforhold. Købmandsgården har således fungeret indtil for ganske få år siden.

Im Jahre 1865 kaufte Jens Jacobsen einen Hof mit 50 Tdr. Land (dänische Masseinheit - etwa 100 Morgen) südostlich von Ådum Kirche. Hier öffnete er einen Kaufladen, denn er ausser seine Landwirtschaft trieb. Leben auf dem Kaufmannshof in den Jahren 1895-1915 erzählt man, dass das Warensortiment allmählich so viel anwuchs, dass der Laden vergrössert werden musste - ein Westflügel mit Textilien, Lebensmitteln, Eisenwaren, Korn und Futtermitteln und andere Grobwaren und auch einem grossen Pferdestall wurde gebaut. Am ganzen Tag kam Besuch. Die, die aus weiter Ferne kamen, bekamen Mittagsessen, Kaffee und Kaffeepunsch. Im Jahre 1903 wurde Ådum Konsumverein gegründet. Der Verein wurde ein schwerer Mitwerber. Im Jahre 1965 wurde der alte Kaufmannshof geschlossen, und später ist der Konsumverein auch verschwunden. Aber jetzt ist ein neuer und mehr moderner Kaufmannsladen aus einer lokalen Initiative gegründet worden.

''Publiceret''