DEJBJERGLUND
Intro

Dejbjerglund er en gammel vestjysk herregård, hvis historie kan føres tilbage til 1500tallet, da adelsslægten Skram ejede gården.

I 1635 blev herregården ejet af Henrik Lange, der ombyggede gården til en 4fløjet bygning, omgivet af grave og volde. Rester af disse ses stadig. Herregården blev i 1724 solgt til Chr. Krarup. Hans og hustruens gravsted findes endnu på kirkegården, og i kirken hænger der desuden en mindetavle over slægten. I 1841 blev Dejbjerglund solgt til Vilhelm Dresler, som lod opføre en ny hovedbygning omkring 1850. Efter en voldsom brand i 1921, hvor samtlige gamle bygninger nedbrændte, var det kun hovedbygningen fra 1850, som stod tilbage. Den står i rød grundmur og teglhængt, er desuden i en etage over høj kælder og har halvvalmede gavle. Bygningen blev i 1922 købt af menighedsrådet, som restaurerede den og indrettede den til præste-gård. Gården fungerer stadig som præstegård, og der er ingen adgang for publikum.

Dejbjerglund ist ein alter Herrensitz. Die Eigentums-verhältnisse kann man bis zum 16. Jahrhundert zurüverfolgen. Im Jahre 1565 übernahm Anders Skram den Sitz. Sein und der Name seiner Frau sind auf einem Giebel der Freudalgestühle von 1611, in der Dejbjerg Kirke geschrieben. Der Herrensitz wurde 1724 an Chr. Krarup verkauft. Sein Grab und das Grab seiner Frau sind noch aus dem Friedhof zu finden, und in der Kirche hängt noch die Gedenktafel der Familie. 1841 hat Vilhelm Dresler “Dejbjerglund” gekauft, und hat 1850 das heutige Hauptgebäude erbaut. Die alten Gebäude sind 1921 abgebrannt, nur das Hauptgebäude von 1850 blieb von den Flammen verschont. Der Kirchenrat hat 1922 das Hauptgebäude gekauft, renoviert und als Pfarrhof eingerichtet. Kein zutritt.

Dejbjerglund is an old manorhouse. The ownership can be traced back to 1500 when the noble family Skram owned the manorhouse. In 1565 Anders Skram came into possesion. The names of him and his wife are still on one of the manorchairs from 1611 in Dejbjerg Church. The manorhouse was sold in 1724 to Chr. Krarup. His and his wife´s graves are on the cemetary and in the church a memorial plaque of the family is hanging. Wilhelm Dresler bought Dejbjerglund in 1841 and built a new mainbuilding about 1850. The old buildings burned down in 1921, only the mainbuilding from 1850 was left standing. This building was bought in 1922 by the vestry who restored it and used it for a vicarage. Not open to the Public.

''Publiceret''