DANDY - GumLink


DANDY, Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, 1958. Broen mellem den gamle fabrik fra 1952 på Enghavevej 2 og den nye fabrik på Flegmade er ved at blive manøvreret på plads med en kran.


Fabrikant Erik Bagger-Sørensen modtager dronning Ingrid ved kongefamiliens besøg på DANDY, Dansk Tyggegummi Fabrik, Enghavevej 2, i 1965.


Personalet på DANDY, Dansk Tyggegummi Fabrik, fotograferet i gården til Enghavevej 2 o. 1960. Midt på forreste række sidder direktør Erik Bagger-Sørensen i lyst jakkesæt med korslagte arme.


To kvindelige medarbejdere i gang med tyggegummiproduktionen på DANDY, Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, o. 1950.


Personale på DANDY i gang med pakning af Stimorol tyggegummi, 1992.


Dandyvej, 2008. I 2002 blev Dandy-navnet på fabriksfacaden ændret til GumLink. Familien Bagger-Sørensens virksomhed producerer i dag fortrinsvis specialtyggegummi. Fotograf: Ib Meinhardt.


DANDY's nyopførte fabriksbygning, Enghavevej 2, klar til indflytning i begyndelsen af 1950'erne. Fotograf: Johs. Rønvig. ©Vejle Stadsarkiv


DANDY's nyindviede tyggegummifabrik på Dandyvej, Nørremarken. Til venstre i billedet står skulpturen Jubeldans - Vejle Bys Ærespris. Fotograf: Oskar Jensen. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Dansk Tyggegummifabrik, DANDY, flyttede i 1972 fra midtbyen til en ny fabrik på Nørremarken. I 2002 skiftede fabrikken navn til GumLink

Holger Sørensen etablerede i 1915 Vejle Caramel- og Tabletfabrik, der i 1920’erne specialiserede sig i dragérede varer og fik tyggegummi som det altoverskyggende produkt - fra 1939 solgt under navnet DANDY. Det blev en verdensomspændende eksportvare og i slutningen af 1940’erne havde Dansk Tyggegummifabrik DANDY adresse forskellige steder i byen. I 1951-52 blev det hele samlet i en ny fabriksbygning på hjørnet af Enghavevej og Flegmade.

Nye produkter kom til - Stimorol og sukkerfrit tyggegummi. Den øgede produktion krævede udvidelser og i 1972 udflytning til en ny fabrik på Dandyvej, Nørremarken. I 1979 overtoges det svenske firma Fertin Laboratories, der fremstillede medicinsk tyggegummi - det mest kendte var V6. Aftaler om produktion af tyggegummi til store koncerner som General Food France og Freia Marabou samt engagement i det østeuropæiske og russiske marked øgede virksomhedens vækst og DANDY var i 1995 Vejles største industrivirksomhed med 1.250 fastansatte.

Erik Bagger Sørensen havde ledet virksomheden efter faderens død i 1943. Han overlod i 1975 styret til sønnen Holger Bagger Sørensen, der i 1990 afgav posten som administrerende direktør til Lars Funder. I 2002 solgte familien Bagger Sørensen DANDY-navnet men fortsatte som GumLink med udvikling og produktion af specialtyggegummi.

Læs mere om DANDY- Gumlink på Vejle Wiki Dandy