DANA


Opskæringsfabrikken DANA i Markedsgade.


De tilbageværende bygninger i Markedsgade.


De tilbageværende bygninger i Markedsgade.


De tilbageværende bygninger i Markedsgade.


Markedshallen ved Markedsgade/Fejøgade.


Interiør fra Markedshallen i Nykøbing F. Akvarel af Thorbjørn Skeel Ankersen (1900-82).

Intro

Bygningen i Markedsgade husede i sin tid Opskæringsfabrikken DANA, som var et resultat af de lokale svineslagteriers ambitioner, om at udvide eksportmarkedet for dansk svinekød.

I 1931 blev Opskæringsfabrikken DANA oprettet af slagterierne i Nakskov, Maribo og Nykøbing Falster, her skulle kød udbenes og derefter konserveres. Fabrikken var den første af sin slags i Danmark og blev etableret i en fælles ambition om at producere færdigvarer, der var klar til at sætte på bordet. Slagterierne var især ivrige efter at sælge konserves til lande, der ellers ikke var modtagere af den danske flæskeeksport. Dåsefabrikationen blev sat i gang i 1934 og fokuserede på diverse kødprodukter på dåse. F.eks. blev der slagtet spædekalve, der blev udbenet og solgt på dåse som ”Jellied Veal” til det engelske marked. Også svinetunger oplevede en lignende geleringsbehandling og blev solgt til eksport som en slags sylte på dåse. Senere blev produktionen udvidet til også at omfatte skinker og Corned Beef og grøntkonserves. Slagterierne i Maribo og Nakskov forlod samarbejdet i 1938, hvorefter DANA blev ført videre som et aktieselskab med Lolland-Falsters Andelssvineslagteri i Nykøbing F. som hovedaktionær. Læs mere om Lolland-Falsters Andelssvineslagteri ved at finde ikonet på Søvej her på Historisk Atlas.

I 1950 tog Sukkerfabrikken Nykøbing kontakt til Lolland-Falsters Andelssvineslagteri om at etablere et lokalt samarbejde. De to virksomheder dannede i 1951 et aktieselskab, som fik navnet Samodan en forkortelse for Saft og Mostfabrikken Dana. Produktionen startede i DANAs bygninger på havnen, herefter flyttede fabrikken først til Grønsundsvej i 1952 og i 1962 flyttede den til nybyggede lokaler på Industrivej. Slagteriet ønskede at træde ud af samarbejdet midt i 1960erne og i 1967 overtog Sukkerfabrikken Nykøbing deres andel af aktiekapitalen.

I 1951 blev opskæringsfabrikken opkøbt af JAKA, Jyske Andelsslagteriers Konservesfabrik Andelsselskab. Produktionen i Nykøbing fortsatte i et stykke tid, men i 1954 blev produktionen flyttet til Braband ved Aarhus.

'''Sukkerfabriken Nykøbing. 1884-1984.''' Red. Else-Marie Boyhus Sukkerfabrikken Nykøbing Limiteret, 1984 '''Fabrikken – Folkene og Fagene''' Palle R. Brandt Årbog nr. 12 udgivet af Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. og Museet Falsters Minder Nykøbing F, december 1993 '''Mennesker omkring en virksomhed''' Palle R. Brandt Årbog nr. 10 udgivet af Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. og Museet Falsters Minder Nykøbing F, november 1991 '''Nykøbing på Falster gennem tiderne. Anden del Demokratiets vækst.''' Georg Nørregård Nykøbing F. kommune, 1982 '''Trap Danmark, Maribo Amt, Bind IV, 3''' Femte udgave J.P. Trap, red. Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engeltoft G.E.C. GADs Forlag