DALAGERGÅRD

Intro

Dalagergård er en gammel studegård, der kan føres tilbage til 1700-tallet.

I 1778 var det en godsejer Klippe fra Lundenæs, der ejede Dalagergård. Klippe gik dog fallit. Den ny ejer hed Nybo, og han solgte Dalagergård til Mads Rahbæk, ejeren af Ahlergård. Denne købte også Skobæk og Mosegård. Dalagergård blev i familiens eje indtil 1867, da den næste Mads Rahbæk solgte den til Johannes Bruhn. Johannes Bruhn havde den kun i få år, så blev den solgt til sønderjyden Nikolaj Bech. Han begyndte at opdyrke heden og byggede en ny gård i 1907, Ny Dalagergård, på den nyopdyrkede jord, og solgte den gamle gård til Søren Grønborg. Den blev i familiens eje indtil 1971, hvor den blev solgt til Tage Toft. Det gamle stuehus blev senere afløst af et nyt opført i den nordlige ende af haven. Dalagermarked Fra 1815 til 1965 blev der holdt marked med heste og kreaturer på pladsen ved Dalagergård. Før i tiden blev dyrene opkøbt af handelsmænd på markeder rundt om i landet. De solgte dem så videre. Markedet blev afholdt om efteråret omkring 1. septem-ber og om foråret. Nogle få år var der også marked i oktober måned. Markedet var en begivenhed, folk så hen til. Der kom gøglere, æblekoner, spillemænd mm. En dram og lidt føde hørte også til. Det var ikke alle, der havde lige let ved at finde hjem efter en sådan markedsdag.

Die Existenz dieses Hofes kann man bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Er wechselte mehrfach den Besitzer. Als er im Jahre 1971 an Tage Toft verkauft wurde, riss dieser das alte Wohngebäude ab und baute ein neues. Von 1815 bis 1965 wurde ein Pferde- und Viehmarkt am Dalagergård gehalten. Pferde und Rinder wurden aus allen Teilen des Landes hierher getrieben und zum Verkauf angeboten. Diese wurden von Viehhändlern aufgekauft und später weiterverkauft. Der Markt wurde im September und wieder im Frühling abgehalten. Der Markt war ein sehr grosses Ereignis, worauf die Leute sich besonders freuten. Auf diesen Märkten waren nämlich Gaukler, Apfelfrauen, Spielleute und vieles mehr anzutreffen. Ein Schnaps und etwas zum Essen gehörte einfach dazu. Es waren auch nicht alle, die nach einem solchen Markttag den Weg nach Hause fanden.

The farm can be traced back to the 18th century. It changed owners many times. In 1971 the old farmhouse was pulled down and a new was built. From 1815 to 1965 fairs were held at Dalagergaard. The fairs were held in the Autumn around the 1st of September and in the Spring. People looked forward to this event. There were performers, musicians etc. Dringking and eating were an important part of the fairs, many visitors had problems in finding their ways home.

''Publiceret''