DAKA i Lunderskov
Intro

En virksomhed som i dag behandler blod fra slagtede dyr.

Danske slagteriers Kødfoder og Albuminfabrik i Lunderskov blev stiftet den 29. oktober 1948 af andelsslagterierne i Aabenraa, Kolding, Graasten, Rødding og Sønderborg. Fabrikken begyndte sin virksomhed 1. november 1948 i den af Andelsslagteriet i Kolding i 1943 opførte fabrik i Lunderskov. Ved starten var fabrikken indrettet med tre tørsmeltere og et benzinekstraktionanlæg. De stigende tilførsler medførte anskaffelse af yderligere en tørsmelter og en benzincentrigfuge i 1951. I 1953 blev der på slagterierne indrettet dagtanke til opsamling af blod, som derefter kunne afhentes i tanke. Tidligere måtte man afhente blodet i jerntromler. I dag (2017) kommer der ikke længere døde dyrekroppe til DAKA i Lunderskov. Det behov er i dag dækket af afdelingen i Løsning, som udvinder kød og benmel samt fedt, som igen udnyttes til biodiesel. I Lunderskov bliver der i dag kun behandlet blod i et lukket anlæg så lugtgenerne, som kunne være slemme før i tiden, er nu helt forsvundet. Som på andre fabrikker af denne art har spildevandet været et stort problem, men gennem årene er opbygget et mekanisk og biologisk rensningsanlæg, som er blevet godkendt af myndighederne. Virksomheden blev lukket i 2019.