Døstrup genforeningssten


Genforeningsstenen i Døstrup. Fotograf: Henrik J. Møller

Intro

Genforeningsstenen i Døstrup blev rejst i 1922 på hjørnet af Bygaden og Genforeningsvej.

Genforeningsstenen i Døstrup blev rejst i 1922 på hjørnet af Bygaden og Genforeningsvej. Stenen havde hidtil siddet i kirkegårdsdiget, og et sagn vil vide at det var smidt efter kirken af trolden i Gaase Høje, fordi klokkeklangen forstyrrede dens søvn. Et større antal beboere slæbte stenen på plads. Stenen afsløredes 23. juli 1922 og indledtes med en festgudstjeneste.

Den 23/7-1922 indviedes genforeningsstenen i Døstrup. Den var Danmarks største mindesten af sin art. Den blev taget ud af kirkegårdsdiget og undgik at blive slået til skærver i 1860erne. Et sagn fortæller at stenen var havnet der fordi en jætte fra Gasse havde smidt den derhen i sit raseri over klokkeringningen i Døstrup kirke. Indvielsen sket under festlige former i byen.

Litteratur:
H. Hofmand Nielsen: Mindesten og mindetavler i Skærbæk Kommune. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 12, 1998, s.13-14
H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i gamle billeder. Fastlandssognene, Skærbæk 1997.