Døllefjelde kirke


Intro

Døllefjelde kirkes kor er skibet i en ældre romansk kirke. Den oprindelige kirke har været ret lille og altså ikke slået til. I 1300-tallet opførtes det nye skib og lidt senere tårnet.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=D%F8llefjelde%20(0793) Gravminderegistrering på Døllefjelde kirkegård]