Dødsdom
Intro

Den sidste dødsdom i Lejrskov sogn foregik på Hvolbøl Mark omtrent 1 mil fra Kolding. Henretterbænken er en kopi, som forefindes på Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv, Kobbelvænget 2, 6640 Lunderskov. Åbent torsdage fra 14 til 17.

En begivenhed, som ikke direkte vedrørte sognenes styrelse, skal alligevel omtales her. Sogneforstanderskaberne blev anmodet om at anvise et henrettelsessted, hvilket de ikke kunne, da alle lodsejere sagde nej til at afgive jord dertil. Begivenheden er den sidste henrettelse på Koldingegnen og fandt sted den 1. februar 1842 ved Rolles Møllevej i Lejrskov sogn. Stedet ejedes af Generalstaben. Det var Lisbeth Julius fra Jordrup Skov, der blev halshugget. Hun blev dømt for at have dræbt sin mand, Julius Nielsen, ved at komme arsenik i hans mad, men efter en tid blev ugerningen opdaget. Lisbeth havde fået en kæreste, Ole Snitkær, som blev dømt medskyldig i drabet, og han fik 5 års tugthusarbejde i Viborg.