Cortesgyde


Cortesgyde set fra syd.

Intro

En af Aalborg ældste gader. Den er opkaldt efter Cort Andersen (ca. 1560-1633), han var byfoged i Aalborg. Cortesgyde var baggade for varetransporten til Østerås købmandsgårde.

Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborg Stiftstidende 13. februar 1978 Gadeskilt

''Cort Andersen'' Cort Andersen var byfoged/byskriver ejede det østlige hjørne af gyden i den første del af 1600-tallet. Cort Andersen solgte i øvrigt i 1625 en grund til storkøbmanden Jens Bang. Denne blev benyttet til en bagbygning til købmandens så berømte stenhus. Cort Andersen var i sit embede i årene 1593-1622. Han havde en ejendom i gaden, som senere fik navn efter ham. Desuden ejede han en stor gård ved Østerå.