Constantinsborg


Constantinsborg har gennemgået mange ombygninger, senest i 1999-2003 hvor ægteparret Holck Povlsen førte hovedbygningen tilbage til sit klassicistiske udseende fra 1802.

Intro

Få kilometer vest for Aarhus ligger Constantinsborg med sin fine barokhave. Herregården hed oprindeligt Stadsgaard, og den har gennem tiden tilhørt riddere, konger, hollandske købmænd og mange andre. Constantinsborg indgår i dag som en del af konceptsamarbejdet ”De 5 Gårde”.

''Historien om Constantinsborg'' Før i tiden gik Constantinsborg under navnet Stadsgaard, og den første ejer vi kender til var ridderen Erik Jensen Munk i 1390. I 1583 blev Stadsgaard erhvervet af kong Frederik 2. (1559-1588), som til tider opholdt sig på gården grundet de nærliggende skoves gode jagtmuligheder. Som del af kongens krongods blev Stadsgaard lagt under Havreballegaard len, der administrerede kongens besiddelser syd og vest for Aarhus. Under krigene med Sverige i 1657-1660 havde kronen sat sig i gæld til den hollandske købmand Gabriel Marselis, som i udbetaling fik Havreballegaard (senere Marselisborg) og Stadsgaard. Constantin Marselis, som arvede Stadsgaard efter sin far, lod i 1677 bygningerne ombygge og gav herregården sit nuværende navn, Constantinsborg. Hans enke oprettede i 1703 stamhuset Constantinsborg. Det bestod indtil 1796, hvor Hans Frederik Fædder Carisius fik tilladelse til at ophæve stamhuset og udstykke godset. Hendrik Pontoppidan erhvervede sig i 1867 Constantinsborg og gennemførte en gennemgribende ombygning af hovedbygningen såvel som avlsbygninger. Herregården forblev i Pontoppidan-familiens eje frem til 1999. ''Markante ejere'' Ca. 1390- : Erik Jensen Munk 1583-1661: Kronen. Under Havreballegård len 1667-1699: Constantin Marselis 1787-1829: Hans Frederik Fædder Charisius 1867-1885: Hendrik Pontoppidan Læs mere om Constantinsborg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/constantinsborg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I 1587 beordrede Frederik 2. (1559-1588), at der skulle opføres et bindingsværkshus ved Stadsgaard, som kongen kunne bruge til jagthus. Da Constantin Marselis i 1677 bosatte sig på Stadsgaard , var Frederik 2.'s jagthus for længst forsvundet. Den nye hovedbygning blev opført i tre fløje af bindingsværk. I 1801 lod Hans Frederik Fædder-Carisius hovedbygningen til Constantinsborg nedrive og opførte året efter den nuværende, enkeltfløjede hovedbygning, som står i én etage over høje kældre med hvidkalkede mure og sort mansardtag. Det klassicistiske hus blev bygget af bygmesteren Johan Frederik Colwitz fra Aarhus. I 1868 blev Constantinsborg underlagt en historicistisk ombygning, hvor den ene af de to gennemgående midterrisalitter med valmtag blev ombygget til et firkantet tårn med en kobberdækket kuppel. Ved en større restaurering i 2002 blev hovedbygningen ført tilbage til sit udseende fra 1802. ''Omgivelser'' Det store avlsanlæg, som er knyttet til Constantinsborg, blev opført i 1858 og 1873. Anlægget er et af landets største kampestensbyggerier og viser på mange måder Hendrik Pontoppidans vilje til at investere i landbruget og godsdriften. Den nordlige del af parken omkring Constantinsborg er anlagt i barokstil og kan formodentligt føres tilbage til Constantin Marselis. Vest for avlsbygningerne ligger en mindre del af parken, som med sine snoede stier, en lille sø og en søjlepavillon er anlagt i udpræget engelsk landskabelig stil. ''Bygninger og gods'' 1677: Trefløjet hovedbygning i bindingsværk opført. Stadsgaard omdøbt til Constantinsborg 1703: Stamhuset Constantinsborg oprettet 1796: Stamhuset opløst 1802: Nuværende hovedbygning opført i klassicistisk stil 1868: Gennemgående ombygning 1999-2003: Restaurering af hovedbygning samt have

''Fakta'' Adresse: Storskovvej 20A, 8260 Viby J Kommune: Aarhus Tidligere: Aarhus Amt, Ning Herred, Ormslev Sogn Ejer i 2016: Anders Holch Povlsen Funktion 2016: Agerbrug og skovdrift Størrelse 2016: Ager 180 ha, eng 42 ha, skov 79 ha Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygningen og avlsbygningerne har høj bevaringsværdi

''English'' A few kilometers west of Aarhus lies Constantinsborg with its fine baroque garden overlooking Årslev Lake. The manor was originally named Stadsgaard. Through its long history it has belonged to knights, kings, Dutch merchants and many others. The long list of owners means that Constantinsborg has undergone a number of alterations, most recently in 1999-2003 when the Holck Povlsen family restored the main building back to its Neoclassicist appearance from 1802.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Sendt til publicering'' undefined

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''