Constancevej


Vendt, Constance Frk. - Aalborg

Intro

Navngivet af Hasseris Sogneråd den 7. november 1910. Den er opkaldt efter direktør på De danske Spritfabrikker, Elis Schneiders (1851-1933) hustru Constance. Constance Schnieder, født Wendt, (1856-1933) var datter af direktøren på De Smithske Jernstøberier.

Constance og Elis Schneiders to døtre fik i 1892 børnelammelse, og for at skaffe dem sunde og gode livsvilkår købte Schneider i 1892 en stor grund, der gik fra Hasserisvejen på begge sider af den nuværende Constancevej til Kastanievej og et godt stykke mod vest. Herpå byggede han en villa, nu Hasserisvej 112, hvor Schneiders døtre boede indtil slutningen af 1970erne. Klosterost Elis Schneiders store grund blev hurtigt udstykket, allerde i 1899 solgte han et areal fra til fabrikant C.V. Brüel, som byggede Klostergården på hjørnet af Constancevej og Hasserisvej. Brüel fabrikerede "Klosterost" i ejendommen til omkring 1930, da fabriksfløjen langs Constancevej blev indrettet til beboelse. (tm)

''Kilder til Constancevej'' Aalborg Vejviser - Befinder sig på HistorieAalborg, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg Stoustup