Comtesse Moltkes Pigeskole og Østersøgades Latin- og Realskole
Intro

Comtesse Moltkes Pigeskole og drengeskolen, Østersøgades Latin- og Realskole, havde huse i Øster Søgade 88 fra 1896 til 1961. Skolerne var oprindelig oprettet og drevet af skolebestyrerinderne Thusnelda Moltke og Elise Bay, der delte en lejlighed på øverste etage.

Skolerne startede som Thusnelda Moltkes '''Borgerskole for Pigebørn '''i 1870.''' '''Skolen var fra starten en grundtvigiansk inspireret privatskole for piger fra den lavere del af middelklassen, hvis forældre ikke havde råd til de dyrere pigeskoler. Den var oprindelig en eksamensfri skole med fokus på at uddanne piger til hustruer, men indførte realeksamen i 1894. Den havde først hjemme i Filosofgangen i København, siden Løngangsstræde og endelig i Natalie Zahles bygninger i Linnésgade. Flyttede i 1895 til Øster Søgade og skiftede samtidig navn til '''Comtesse Moltkes Pigeskole'''. Pigeskolen delte lokaler med '''Østersøgades Latin- og Realskole''', som på daværende tidspunkt var en drengeskole, men de to skoler var adskilte administrativt og lokalemæssigt. Pigeskolen blev i 1913 en del af ”Institutionen E. Bays og Th. Moltkes skoler”, men den beholdt sit eget navn og først i 1947 fik pigerne mulighed for at tage studentereksamen. I 1960 blev de to skoler slået sammen, og de flyttede herefter til Hellerup og skiftede navn til '''Kildegård Gymnasium'''. Gymnasieafdelingen lukkede i 2005 pga. manglende søgning, og skolen er i dag en grundskole med navnet '''Kildegård Privatskole'''.. Bygningerne på Øster Søgade 88 blev i 1964 overtaget af Bording Friskole, der stadig holder til på adressen.

''Arkvalier'' '' ''Rigsarkivet i København: Linnégades Undervisning for Drenge.'' '' ''Litteratur'' Laursen, K. (red.). (1957). Ø.G.'s billedbog : 1882 - 1957. København: Østersøgades Gymnasium. Neerbek, H., Heine-Poulsen, F., Gangsted-Rasmussen, N., & Madsen, E. (Eds.). (1981). KG's billedbog 1870-1981. Hellerup: Kildegård Gymnasium, E. Bay og Th. Moltkes Skoler. Rohde-Røgind, A. (1945, 22 okt 1945). Komtesse Moltkes Pigeskole 1. November 1870-1. November 1945, Berlingske aftenavis. Zahle, N. (1910, 11 nov 1910). Komtesse Th Moltke og hendes Pigeskole. 1870 - 1910, Kristeligt Dagblad, pp. 1 - 2. Thusnelda Moltkes Borgerskole for Pigebørn. (1870ff) Fra Thusnelda Moltkes Borgerskole for Pigebørn, oprettet Novbr. 1870 (årsberetninger). København.

''Publiceret''

''E. Bays og Th. Moltkes Skoler 1870 - 2005'' 1870 Pigeskolen oprettes: '''Thusnelda Moltkes Borgerskole for Pigebørn''' Filosofgangen 97 1872 Flytter til Løngangsstræde 37 1877 Flytter til Linnésgade 10 1880 Pga. pladsmangel oprettes en filial-skole Nørregade 61a 1882 Flytter til Linnésgade 8 1882 Drengeskolen oprettes: '''Linnésgades Undervisning for Drenge''' Linnésgade 8 1889 Drengeskolen skifter navn til '''Linnésgade Latin- og Realskole''' Linnésgade 8 1894 Første hold studenter dimitterer Linnésgade 8 1896 Nyt navn til drengeskolen: '''Østersøgades Latin- og Realskole''' Østersøgade 88 1896 Pigeskolen skifter navn til '''Comtesse Moltkes Pigeskole''' Østersøgade 88 1908 Begge skoler kaldes '''Østersøgades Gymnasium''' – forkortet Ø.G. Østersøgade 88 1913 Begge skoler bliver en del af fondens Institutionen E. Bays og Th. Moltkes Skoler Østersøgade 88 1947 Pigeskolen tilbyder studentereksamen Østersøgade 88 1961 Drenge- og pigeskolen lægges sammen under navnet '''Kildegård Gymnasium''' Kildegårdsvej 87 2005 Gymnasiet nedlægges og underskolen fortsætter som '''Kildegård Privatskole''' Kildegårdsvej 87