Collstrop og Junckers


Byggeri på Junckers Savværk.


Pæle på vogn ved imprægneringsanstalten.


Arbejdere, Collstrop.


Junckers Savværk. Ejner Hansen ved rammesaven.


Junckers Savværk.


Junckers Savværk.


Junckers Savværk. Savsmuldbjerg ved bolværket.


Junckers Savværk. Savsmuldbjerg ved bolværket.

Intro

Træindustrien har spillet en stor rolle i Køges industrihistorie. De første år var de store spillere Collstrop samt Køge Trævarefabrik, der fremstillede træsko. Men efterhånden blev Junckers Industrier den dominerende virksomhed.

Her, hvor der i dag er p-plads, lå Collstrops Imprægneringsanstalt. Virksomheden var grundlagt i 1889 af Andreas Collstrop, der havde fået patent på en metode til imprægnering af træ med olietjære. Det forlængede træets levetid fra 10 til 25-30 år. Virksomheden behandlede jernbanesveller, telefonpæle, hegn og hegnspæle, hønsehuse m.m. I daglig tale hed virksomheden ”Svellefabrikken” eller blot ”Svellen”. Inden 1900 havde fabrikken imprægneret over 1,3 mio. sveller og 42.000 telefonpæle. Det var hårdt at arbejde med de tunge sveller og pæle, der blev kogt i tjæreolie. Når svelleskibene skulle losses og lastes, foregik det ved håndkraft. Hele området var fyldt med træstammer og var en spændende, men forbudt legeplads for byens drenge. Collstrop i Køge blev lukket i 1989. Her på den østlige side af banen var der plads til de tidlige industrier fra 1890’erne. Mod syd og vest for byen var væksten begrænset af de store godser og skove. Mod øst og nord var der åbne strandenge.

Junckers Savværk blev etableret i 1931 af Flemming Juncker på Køge Værfts gamle grund med egnede bygninger. Her var egen havn og nem adgang til jernbanen og træ fra Sjællands skove. Køge Værft lå på grunden 1918-23 og nåede at bygge fem skibe inden lukningen. I samme periode havde Køge endnu et skibsværft, Codanværftet på Søndre Havn. Flemming Juncker havde fokus på træets nytteprocent. Dengang blev kun ca. 25 % af bøgetræet anvendt i produktionen, mens resten blev solgt som brænde. For at udnytte træet bedre fik Juncker den idé at fremstille bøgeparketgulve. Træet blev tørret, skåret op i parketstave og sat sammen til plader. Prisen var forholdsvis lav, og gulvet kunne lægges uden brug af specialiserede håndværkere. Savværket blev verdens største producent af parketgulve og beskæftigede i 1970 ca. 1200 mand. I dag (2011) er der ca. 400 medarbejdere.