Clemensgade


Clemensgade 19 B. Kirkegårdens Kontor for den gamle kirkegård. Kolding Stadsarkiv


Clemensgade 2-4. Håndværker- og Industriforeningens Stiftelse. Kolding Stadsarkiv


Clemensgade 8, set fra gården. Kolding Stadsarkiv.

Intro

Clemensgade er et gadenavn fra 1937. Tidligere hed gaden Industriforeningsgade.

Clemensgade er opkaldt efter Koldings katolske menigheds første præst, Clemens Storp, som kom til byen i 1882. Clemens Storp var en driftig herre, og han var bl.a. medvirkende til at Sct. Michaels Kirke blev bygget i 1885.

I forbindelse med gadereformen i Kolding i 1936 valgte byrådet at ære Clemens Storp ved at opkalde en gade efter ham: Clemensgade. Gaden hed før reformen Industriforeningsgade, opkaldt efter Industriforeningens friboliger, der lå i gaden.