Claus Bergs Gade


Claus Bergs Gade set fra Overgade mod Sortebrødre Torv. Ca. 1970.


Claus Bergs Gade

Intro

Navngivet 1935 efter billedskærer Claus Berg som i 1500-tallet havde værksted i Overgade. Claus Berg lavede den altertavle der i dag står i Skt. Knuds Kirke.