Classens Have


Classens Have. Der er opsat en sten til minde om soldaters heltemod ved slaget i 1807

Intro

I haven Ved Classens Have på Østerbro i København står en mindesten over det såkaldte udfald i Classens Have. Den minder om soldaters heltemod ved slaget i haven under den engelske belejring af København i 1807. Lokale gadenavne som Livjægergade og Holsteinsgade minder også om heltemodet 31...

I haven Ved Classens Have på Østerbro i København står en mindesten over det såkaldte udfald i Classens Have. Den minder om soldaters heltemod ved slaget i haven under den engelske belejring af København i 1807. Lokale gadenavne som Livjægergade og Holsteinsgade minder også om heltemodet 31. august 1807. Dengang tilhørte haven fabrikant og general Johan Frederik Classen og var en stor romantisk have. Udfaldet er fremhævet som en særlig brav indsats under englændernes belejring af København i 1807. Det er samtidig den eneste lille danske sejr i kampen, der endte med bombardementet af København 2. september 1807. ''Livjægerkorps brænder lysthuse '' Englænderne havde i 1807 belejret København. Deres krav var enkelt. Danskerne skulle udlevere flåden, ellers ville englænderne tage den med magt. For danskerne var det et uacceptabelt ultimatum, og byen forberedte sig på kamp. Classens Have lå dengang uden for Københavns vold på det ubebyggede område, der skulle give udsyn over fjenden. Men træerne og lysthusene i haven lå i vejen og skærmede de engelske tropper. Om morgen 31. august rykkede mere end 2000 mænd fra Livjægerkorpset og en gruppe mænd fra Holmen under major Holstein ud gennem Kastellets kongeport. Soldaterne slog englænderne tilbage og ryddede haven for de træer og bygninger, der spærrede for udsynet. Missionen betød en mængde sårede og døde.