City 2


City 2. Det største butikscenter indtil 2004

Intro

City 2 ligger i Høje Taastrup og åbnede i 1975. Centeret er et produkt af udviklingen i 1960’erne og 1970’erne, hvor Storkøbenhavn bredte sig ud over Vestegnen. De vidtrækkende forstæder fik driftige erhvervsmænd til at importere en amerikansk succes, storcenteret...

City 2 ligger i Høje Taastrup og åbnede i 1975. Centeret er et produkt af udviklingen i 1960’erne og 1970’erne, hvor Storkøbenhavn bredte sig ud over Vestegnen. De vidtrækkende forstæder fik driftige erhvervsmænd til at importere en amerikansk succes, storcenteret. De købte en billig grund nær en stor indfaldsvej med meget parkeringsplads. Her opførte de en bygning med overdækkede indkøbsgader og plads til et bredt udvalg af butikker. De næste årtier skød talrige butikscentre op i forstæder og provinsen, heriblandt City 2, der med sine 81.000 kvadratmeter var det største indtil 2004. ''Drømmen om et nyt city på vestegnen'' I 1960’erne var Københavns indre by ved at bukke under for presset fra den stærkt stigende trafik og et øget behov for etagekvadratmeter til kontorer. Som et forsøg på at løse problemerne udlagde planlæggerne arealer nær trafikknudepunkter i byens periferi som aflastningscentre. Høje Taastrup var tiltænkt rollen som nyt trafikknudepunkt og fremtidigt center med butikker samt private og offentlige kontorer. Storcenteret City 2 var et privat initiativ, men navngivet i denne ånd – som en ligeværdig konkurrent til Københavns city nummer ét omkring Strøget. De offentlige investeringer lod dog vente på sig, og først i 1986 stod Høje Taastrup Station klar som den tiltænkte aflastning af Københavns Hovedbanegård.