Cikoriefabrikken Fortuna

Intro

Cikoriefabrikken Fortuna indledte sin produktion 1849 i en større fabriksbygning på Holmen. Virksomheden ophørte i 1855

Købmand P. Glud og fabrikant Dalgas købte i 1841 en grund på Holmen og stiftede sammen med købmand S. C. Wulff, particulier Monrad, vinhandler Kjær og købmand Fogtmann et interessentselskab, der i 1849 indledte en cikorieproduktion. Fabrikken var moderne, en 20 fags bygning i to etager med hestegang og cikoriemølle.

Produktionen var det første år på 216.000 pund og cikorien blev for halvdelens vedkommende afsat i provinsen, resten i København. Råvarerne til cikoriefremstillingen blev importeret fra Magdeburg og Holland.

Den årlige produktionen steg hurtigt til ca. 400.000 pund. Arbejdsstyrken var 8-9 voksne og 10-20 drenge. Afsætningen på cikorie var imidlertid vigende og i 1855 skrev toldinspektøren: Fabrikken har for tiden standset sin virksomhed. Interessentselskabet er hævet. Hr. Wulff er blevet ejer alene. Det er fornemmelig en vanskelighed at konkurrere med andre fabrikker, som har bevirket standsningen. Cikoriefabrikken ophørte i 1855 efter kun seks års virksomhed.