Christopher Petersen


Portræt af Christopher Petersen.


Smedegade, med Petersen & Sørensens Cigar- og Tobaksfabrik midt i billedet. Fabrikken lå i nr. 47.

Intro

Gravminde over tobaksfabrikanten Christopher Petersen, søn af Christoffer Petersen som grundlagde Petersen & Sørensen tobaksspinderi. Gravstedsnummer: E F016.

''Gravminde over Christopher Petersen (1870-1952), hans enke (1869-1956) og hans datter (†1908).'' '' Christopher Petersen ''var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Han var også søn af grundlæggeren af tobaksfabrikken Petersen & Sørensen. Efter hans fars død i 1909 købte Christopher, sammen med sin bror Alfred, fabrikken af deres mor. Alfred stod for tobaksfabrikationen og Christopher for den merkantile del. De videreførte og udviklede på virksomheden, så den gik fra at være en lille skråtobaksfabrik til en stor virksomhed med cigarproduktion. I mellemkrigsårene var fabrikken den største private arbejdsgiver i Horsens med 500 ansatte. Horsens var gennem 300 år en af Danmarks førende byer indenfor tobaksindustrien. Startskuddet til tobaksindustriens udvikling i Horsens var, da Mads Bønnelycke fik privilegium som tobaksspinder i byen i 1793. Læs mere om tobaksproduktion og Petersen & Sørensens [https://historiskatlas.dk/Petersen_&_Sørensens_tobaksfabrik_(11036) her!]

''Gravstenen'' består af en granittavle, der står lænet op ad en anden type gravsten, hvor et kronende kors er knækket af, og inskriptionen er forsvundet. ''Inskriptionen'' på tavlen er i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder"). Den er indhugget og optrukket med hvid. Den tredje linje er i kursiv. ''Gravstedet'' er omkranset af en granitsokkel og granitstandere, der er forbundet af firkantede bronzestænger. Stængerne er dekoreret med blomster på midten. Ud til stien er der placeret en låge. Denne består primært af lodrette stænger, men har to krydsende stænger under håndlisten, samt dekorationer på håndlisten. Gravstedet er belagt med kvadratiske granitfliser og er beplantet med blandt andet Rhododendron og gran. ''Gravstenen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig.'' Bevæggrunden for godkendelsen er, at Christopher Petersen anses som værende et lokalhistorisk navn og en fortjenstfuld person, på grund af hans industrielle virke i byen.

''Tekst'' Hansen, John Juhler: '''Røgsignaler – Krøniken om tobakken i Horsens''', Danmarks Industrimuseum, 2012. [https://www.horsensleksikon.dk/petersen_og_sorensens_tobaksfabrik/ Horsens Leksikon: Petersen og Sørensen Tobaksfabrik.] ''Billeder'' Byarkivet Horsens