Christoffer Petersen


Petersen & Sørensens Tobaksfabrik. Petersen & Sørensen forrest med hele personalet stillet op til fotografering. Billedet er taget i Tobaksgården. I baggrunden ses porten ud til Smedegade.

Intro

Christoffer Petersen grundlagde sammen med Peter Sørensen virksomheden Petersen & Sørensen i Horsens i 1865. Gravstedsnummer: D F61-62.

''Gravminde over Christoffer Petersen (1838-1909), hans hustru (†1911) og hans datter (†1908).'' ''Christoffer Petersen ''etablerede i 1865 et tobaksspinderi i Horsens sammen med Peter Sørensen - allerede to år efter kunne de udvide med en filial i Aarhus. Tre år efter blev virksomheden dog delt i to: Peter Sørensen fik filialen i Århus og Christoffer fortsatte med at drive spinderiet i Horsens. Han drev der under samme navn: Petersen & Sørensen. Spinderiet i Horsens lå i et lille byhus, men i 1873 købte Christoffer købmandsgården som huset tilhørte. Året efter opførte han en mindre fabriksbygning og i 1877 byggede han en ny hovedbygning ud om Smedegade. Udviklingen stoppede dog ikke der. Allerede i 1887 stod en helt ny fabrik færdig og man gik over til dampkraft, og i 1898 kunne firmaet ansætte deres første repræsentant, der rejste rundt i landet og solgte tobaksvarer til købmændene. I 1909 tog man en ny skråfabrik i brug. Samme år døde Christoffer Petersen, og hans sønner Christopher og Alfred tog over efter ham. Horsens var gennem 300 år en af Danmarks førende byer, når det kom til tobaksindustrien. Startskuddet til tobaksindustriens udvikling i Horsens var da Mads Bønnelycke fik privilegium som tobaksspinder i byen i 1793. Læs mere om tobaksproduktion og Petersen & Sørensens [https://historiskatlas.dk/Petersen_&_S%C3%B8rensens_tobaksfabrik_(11036) her!]

''Gravstenen'' består af et latinsk kors, der er placeret på et postament med pyramidetop, på en sokkel med affaset overkant. Korset er udformet i marmor og postamentet i sort granit. ''Inskriptionen'' er placeret på postamentet. Den er i antikva med brede seriffer ("opret skrifttype med fødder"), indhugget og optrukket med hvid. ''Gravstedet'' er omkranset af et smedejernsgitter af firkantsstolpetypen. Gitteret er geometrisk af karakter. I bunden ses en frise, der udgøres af cirkler, der er fastgjort mellem hver stav. Under håndlisten ses ligeledes en frise. Hver anden vertikale stav stopper midt i frisen og fra dem går to modsat vendte buer, hvis ender krøller indad. Buerne er sat fast med bolte udformet som blomster. Stolperne har en kuppel-lignende afslutning og stavene en spydlignende afslutning. Gitteret er placeret på en cementsokkel, der udligner niveauforskelle. ''Gravstedet blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig'' pga. stenens udformning og gravstedets indretning. Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares. Ydermere må Petersen anses som værende et lokalhistorisk navn og en fortjenstfuld person pga. hans industrielle virke i byen.

''Tekst'' Hansen, John Juhler: '''Røgsignaler – Krøniken om tobakken i Horsens''', Danmarks Industrimuseum, 2012. [https://www.horsensleksikon.dk/petersen_og_sorensens_tobaksfabrik/ Horsens Leksikon: Petersen og Sørensen Tobaksfabrik.] ''Billeder'' Byarkivet Horsens