Christiansminde


Christiansmindebroen set fra hotellet.


Christiansmindebroen.


Christiansmindebroen.


Christiansminde.


Parti ved Prinsebroen.


Prinsebroen.


Prinsebroen set mod Hestehaven


Prinsebroen.


Prinsebroen.

Intro

Christiansminde er et af Svendborgs gamle udflugtssteder. Området vidner om den rekreative kultur. Området er udpeget som kulturmiljø af Svendborg kommune.

Historien bag Christiansminde strækker sig helt tilbage til udskiftningen af Svendborg Bys Jorder i 1818. Dette område af ”Øxenbjergmarken” bestod da af kildevæld og krat og blev kaldt “Termeriet”.

Termeriets beliggenhed på en stejl skråning gjorde den vanskelig at dyrke som landbrugsjord. Efter Prins Chr. (den senere Chr. d. 8) og Caroline Amalies besøg i 1829 blev Termeriet omdøbt til Christiansminde. Omkring 1830 blev det tillige bestemt, at skoven altid skulle holdes som lystskov for Svendborg.

Christiansminde blev et yndet reakreativt opholdssted, som nåedes både til lands og til vands. I starten af 1870´erne skulle skovejerne efter sigende været blevet opfordret til at indrette et mere tidssvarende beværtningslokale, men da skovejerne ikke havde økonomi til dette, endte det med at skoven i 1875 foræredes til byrådet som en gave.

Op gennem 1800-tallet anlagdes der forskellige anlæg og bygninger i Christiansminde, bl.a et skovfogedhus med gæstgiveri og keglebane, Madam Børgesens traktørsted, dansesalonen “Sommerlyst” fra 1852, hvori der startede sommerteater i 1881 (senere flyttet til Rottefælden), skyttehus og skænkestue for Svendborg borgerlige Skyttelaug 1855, en restaurant fra 1877, et badehotel fra 1881 og dampskibsbro fra 1888. Der har altså ligget en hel del bygninger op gennem tiden, der har tilgodeset svendborgensernes rekreative udfoldelsesmuligheder. I nyere tid er området bl.a. blevet udvidet med moderne faciliteter som minigolf, legeplads og beachvolley.

Christiansminde har derfor uden tvivl været ramme for et rigt folkeligt liv op gennem tiden. Følgende beskrivelse stammer fra en ældre turistfører, der findes på Svenborg Byhistoriske Arkiv; “Hver søndag, tirsdag og fredag har Kristiansminde musik af Svendborgs fortræffelige Orkestre. På disse aftener rører der sig et saa broget og fyldigt Folkeliv, at man uvilkaarligt tror sig hensat til et af Hovedstadens fine Sommeretablissementer. En Strøm af Mennesker bølger frem og tilbage på Pladsen foran Restaurationen, Lysene funkler, og Glassene klirrer fra de talrige Vinløvslysthuse, Byens Folk og deres Fremmende og Badegæsterne blander sig med hverandre, Bekendtskaber stiftes og fejres ved et Glas, der les og sværmes, unge Øjnes hastige Blik kastes, fanges og besvares – og Københavneren glemmer for en Stund, at han ikke er på Klampenborg eller Skodsborg, saa rigt og sprudlende udfolder dette Sommeraftensbillede sig omkring ham.”