Christiansminde


Restaurant Christiansminde på sydsiden af Kolding Fjord.


Turbåden "Christiansminde" fra Kolding havn

Intro

Traktørstedet Christiansminde på sydsiden af Kolding Fjord var et yndet udflugtsmål om sommeren for borgerne i Kolding fra sidst i 1880erne og frem til midten af 1900-tallet. Transporten frem og tilbage foregik som regel via søvejen. Christiansminde var blot et af flere anløbssteder langs fjorden.

Restaurant Christiansminde blev omkring 1890 opført af gårdejer Victor Petersen på hans egen jord til ud til kysten ved Agtrupvig på sydsiden af Kolding Fjord, kun få kilometer fra Kolding. Han var formentlig inspireret af fjordbådene, som navnlig i sommerhalvåret inviterede byboerne i Kolding på tursejlads med anløb forskellige steder på begge sider af Kolding Fjord. Opkaldt efter kongen Christiansminde var opkaldt efter Christian 9. (konge af Danmark 1863-1906). Det syntes Victor Petersen var passende, da restauranten blev delvis bygget på resterne af en restaurant, som havde ligget på den anden side af fjorden. Den hed Louisehøj og lå der, hvor nu Hotel Koldingfjord ligger. Koldingfjord blev opført som og taget i brug som julemærkesanatorium i 1911. Louisehøj havde navn efter Christian 9.’s dronning Louise. Restauranten blev forøvrigt lukket, fordi beboerne i Nr. Bjert ikke syntes om værten eller den måde, han drev restaurant på. Det lykkedes dem ved en beboerafstemning at få Louisehøj lukket. God forretning Christiansminde blev åbenbart en god forretning, så få år senere, ca. 1896, opførte Victor Petersen på lejet jord den første pavillon ved Løverodde, som senere blev det mest kendte og søgte udflugtsmål ved Kolding Fjord. Jorden havde han lejet af Statsskovvæsenet. Samtidig med åbningen af Løverodde solgte Victor Petersen Christiansminde til en kroejer Schmidt fra Ødis. Havde egen fjordbåd En senere restauratør hed Nissen. Han var tidligere hovmester og vidt berømt for sine lækre og samtidig billige åleanretninger. En gang ål kostede dengang 1 krone. Den første snaps til ålene kostede 5 øre og de følgende var gratis. Så der er vist ingen tvivl om, at ålene blev skyllet godt ned. På Christiansminde holdt Ålestangernes Sangforening til. For at blive optaget i foreningen skulle man spise så mange stykker ål, at de afgnavede åleben kunne nå tallerkenen rundt to gange. Det hed sig, at Nissen selv tog godt for sig af herlighederne fra eget køkken. Han var en særdeles kraftig herre, som til sidst dårligt kunne gå på egne ben. Derfor lod han sig ofte fragte rundt i en form for kongestol, der skulle bæres af 4 mand. Christiansminde var rammen om mange aktiviteter, f.eks. koncerter og musik og dans, og restauratør Nissen havde i en årrække sin egen lille fjordbåd, som flere gange om dagen fragtede gæster fra Kolding og retur. Christiansminde blev drevet som restaurant frem til 1955. Den sidste vært var restauratør Nissens enke, Dorthea Nissen, som også var indehaver af Markdannershus i Kolding. Frem til midten af 1960erne blev bygningen herefter bl.a. brugt til hønseri. Siden forfaldt bygningen mere og mere, og i 1977 brændte bygningen ned. Kilder: Koldingbogen 1997/Fjordbådene i Kolding Fjord Sognerådsprotokoller, Sønder Bjært Sogn