Christianskirken


Christianskirken set fra øst. Foto: Kim Holm


Kirken ligger smukt med en lille oase i forgrunden. Foto: Kim Holm


Christianskirken blev opført gennem flere omgange. Foto: Kim Holm

Intro

Christianskirken er tegnet af arkitekt Kaare Klint, og blev opført over flere omgange. Først del blev indviet i 1957 og sidste del i 1973.

Sønderborg har siden starten af 1900-tallet været en by i stigende vækst. I 1920’erne var byen, med dens første byplan fra 1906 – der bl.a. skabte ”Nystaden” – blevet for snæver. Der blev udskrevet en plankonkurrence, som i 1928 blev vundet af arkitekten Kai Gottieb. Den nye byplan udlagde en række udfartsveje, samt to ringveje - Ringgade og Grundtvigs Allé.

Der blev fra starten afsat plads til en kirke midt på Ringgade. Men skulle dette realiseres, var det nødvendigt at indhente pengene hos befolkningen. Det tog mange år at skaffe beløbet, til trods for, at der blev udvist stor interesse for projektet i hele landet. Der blev solgt ”aktier” i kirken, så rundt om i mange hjem kan man finde de små dokumenter, der viser, at man støttede kirkebyggeriet.


Da beløbet var i hus, blev der afholdt en konkurrence, hvor arkitekter indsendte forslag til kirkens udformning. Den idé, der vandt, kom fra arkitekten Kaare Klint. Hans far - arkitekten P.V. Jensen - Klint havde tegnet Fredens Kirke i Odense og senere Grundtvigskirken i København. Ganske som sin far, tegnede Kaare Klint kirker, så de i stilen mindede om de gamle gotiske landsbykirker.

Kaare Klint forelagde en tegning til en kirke, der skulle fylde hele pladsen på Kirkebakken. Den var dog for dyr at opføre på én gang, så man besluttede at opføre kirken i tre faser. Kaare Klint selv nåede desværre ikke at være med ret længe i processen, da han døde kort tid efter projekteringen. Hans søn Esben Klintm, der også var arkitekt, fortsatte arbejdet ud fra de oprindelige tegninger faren lavede.

Den 24. marts 1957 kunne kirkens første del indvies, og dette skete med stor fest og mange mennesker. Mens man glædede sig over den nye kirke, begyndte indsamlingen til næste etape. Men midt under arbejdet med udvidelsen i 1969, døde Esben Klint, og igen måtte en ny arkitekt sættes på opgaven. Det blev denne gang den lokale Mogens Meyling. Udvidelsen stod færdig, og kirken kunne genindvies i 1973.

Kirken skulle efter Kaare Klints tegninger også have haft et stort tårn mod vest, hvor der var meningen, at kirkens klokker skulle placeres. Det blev dog aldrig til noget, og klokkerne hænger derfor stadig oppe på ”loftet” over hvælvingerne. I 1997 kunne det sidste byggeri på Kirkebakken indvies. Det var en moderne sognegård, som blev opført nord for kirken på den grund, hvor præsteboligen tidligere lå.