Christianshavn
Intro

Christianshavn har engang været en selvstændig købstad. Bydelen blev udtænkt af Christian den Fjerde og kom fra begyndelsen til at stå i handelens og militærets tegn. Den nederlandske ingeniør Johan Semp tegnede en geometrisk byplan med torv, kanaler og lige gader. I 1618 begyndte anlæggelsen...

Christianshavn har engang været en selvstændig købstad. Bydelen blev udtænkt af Christian den Fjerde og kom fra begyndelsen til at stå i handelens og militærets tegn. Den nederlandske ingeniør Johan Semp tegnede en geometrisk byplan med torv, kanaler og lige gader. I 1618 begyndte anlæggelsen. Kongen overlod grundene kvit og frit til borgere, der ville opføre ”gode købstadsbygninger”. I 1674 blev kvarteret en del af København, og der blev anlagt fæstninger. Med tiden blev Christianshavn hjemsted for blomstrende handelshuse og fabrikker. Det skabte samtidig en fattig underklasse, der boede i nogle af Danmarks mest usle huse. ''Fremmede og besynderlige egne'' Forfatteren Herman Bang var kommet hjem fra et besøg i en beboelsesejendom på Christianshavn og var klar til at nedskrive sine indtryk i Nationaltidende. Året var 1881. Overvældet af synet og lugten af fattigdom skrev han: ”Der er i Samfundet fremmede og besynderlige Egne. Egne, hvor Forestillingerne ikke ere vore, Lovene ere andre, deres Liv er et andet end vort. De dyrke ikke de samme Guder, de forstaa ikke os, vi ikke dem; Ordene, hvori de tale, ere de samme, men deres Betydning er en anden..." Christian den Fjerdes drøm om et velhavende handelskvarter var 400 år senere blevet til et mareridt. Christianshavn rummede rigtigt nok handelsskibe, kanaler og rige købmandsgårde. Men de fattigste industriarbejderes levevilkår gjorde størst indtryk på besøgende. ''Et lille Amsterdam i København'' I hjertet af København ligger et lille stykke Amsterdam. En by i nederlandsk stil komplet med kanaler og pakhuse og omgivet af befæstede volde. Den er et levende vidnesbyrd om de nære relationer mellem Nederlandene og Danmark i 1600-tallet. Bydelen blev anlagt af den frisiske byplanlægger Johan Semp, der i 1616 blev kaldt til Danmark af kong Christian den Fjerde. Kongen havde lagt store planer for en mudret banke over for hovedstaden. Her skulle der bygges en selvstændig købstad, hvor handelen kunne trives. Semp indvandt land og anlagde gader, pladser og grunde til købmandsgårde og fik skabt den bydel, vi kalder Christianshavn. I Strandgade på Christianshavn ser man endnu, hvordan de oprindelige købmandsgårde er opført i tegl og pyntet med fine sandstensdetaljer. Gadens fineste port findes ud for admiral Cort Sivertsen Adelers gård. Adeler valgte i 1637 som 15-årig at gå i nederlandsk tjeneste som ”adelborst” – altså søkadet. Han kom siden i venetiansk tjeneste og kæmpede mod tyrkerne i flere berømte slag. I Danmark blev han i 1663 chef for flåden og tog det nederlandsk klingende navn Adeler, da han blev adlet. Mange nederlandske søfolk gik i dansk tjeneste i 1600-tallet – og de har sikkert følt sig hjemme på Christianshavn.