Christiansgave


Christiansgave med Svanestald


Christansgave

Intro

Parken, der i dag ligger i byens hjerte, består hovedsageligt af en græsplæne og store gamle træer, samt asfaltbaner til scateboard og rulleskøjter og der er mulighed for at spille boccia og petanque

I 1821 anlagde staten en planteskole i Hjørring på fattigjorden syd for byen. 1843 forærede kong Christian VIII arealet til byen, der som tak gav stedet navnet Christiansgave - i folkemunde blev stedet dog i mange år kaldt "Plantagen".

Parken, der i dag ligger i byens hjerte, består hovedsageligt af en græsplæne og store gamle træer. Den lange lindealle mod øst er plantet i 1840'erne, men flere af parkens store træer nærmer sig de 200 år. Hjørrings, og måske også Vendsyssels, største elmetræ står i Christiansgave - det måler i brysthøjde 4,70 m i omkreds og 1,60 m i diameter. Området blev efterhånden til et smukt parkanlæg beplantet med blomster, træer og buske, ikke mindst takket være Jørgen H. Nielsen, som fra 1860erne var plantageinspektør på byrådets vegne. I årenes løb blev der også opstillet mindesmærker og et springvand i parken. Grundlovsdag 1866 blev der, på initiativ af Christian H. Nielsen, opstillet en buste af Frederik VII, grundlovens giver. 1883 blev der rejst en buste af Christian H. Nielsen selv, og i 1920 blev der opstillet en billedstøtte af redaktør Vilhelm Carlsen.

I dag (2003) står busterne af Frederik VII og Vilhelm Carlsen stadig på deres plads i Christiansgave, mens busten af Chr. H. Nielsen er blevet opstillet et helt andet sted i byen, og springvandet helt er fjernet.
Der er også anlagt asfaltbaner til scateboard og rulleskøjter og der er mulighed for at spille boccia og petanque.

Video om Christiansgave

Kilder:
Hjørring historie nr. 16, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske MuseumI Christiansgave findes en lille bygning der tidligere rummede en arkitekttegnet svanestald, som i hårde vintre gav husly til svanerne fra Svanelunden.

Video om Svandestalden


Langs vestsiden af Christiansgave ligger et stendige som blev fredet i 1917. Det er formodentlig anlagt allerede i 1820'erne i forbindelse med den statslige planteskole, eller evt. i forb. med konsumtionsafgiften (1672-1850), der medførte at byerne skulle være indhegnede, så adgang kun kunne ske gennem de bomme, der var anbragt ved hovedadgangsvejene.

Video om Vestvolden


I mange år blev der holdt grundlovsfester i Christiansgave. Overskuddet fra disse fester blev opsparet i Grundlovsfesternes Fond, og i 1904 havde man opsparet penge nok, 1000 kr, til anskaffelse af et springvand, der blev opstillet i parken. I dag (2003) står busterne af Frederik VII og Vilhelm Carlsen stadig på deres plads i Christiansgave, mens busten af Chr. H. Nielsen er blevet opstillet et helt andet sted i byen, og springvandet helt er fjernet.