Christiansgave


Christiansgave med Svanestald


Christansgave

Intro

Parken, der i dag ligger i byens hjerte, består hovedsageligt af en græsplæne og store gamle træer, samt asfaltbaner til skateboard og rulleskøjter, og der er mulighed for at spille boccia og petanque.

I 1821 anlagde staten en planteskole i Hjørring på fattigjorden syd for byen. 1843 forærede [https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_8." target="_blank kong Christian VIII] arealet til byen, der som tak gav stedet navnet Christiansgave - i folkemunde blev stedet dog i mange år kaldt "Plantagen". Parken, der i dag ligger i byens hjerte, består hovedsageligt af en græsplæne og store gamle træer. Den lange lindeallé mod øst er plantet i 1840'erne, men flere af parkens store træer nærmer sig de 200 år. Hjørrings, og måske også Vendsyssels, største elmetræ står i Christiansgave - det måler i brysthøjde 4,70 m i omkreds og 1,60 m i diameter. Området blev efterhånden til et smukt parkanlæg beplantet med blomster, træer og buske, ikke mindst takket være [http://vendsysselwiki.dk/index.php/J%C3%B8rgen_H%C3%B8ygaard_Nielsen_(1834_-_1912)" target="_blank Jørgen H. Nielsen], som fra 1860erne var plantageinspektør på byrådets vegne. I årenes løb blev der også opstillet mindesmærker og et springvand i parken. Grundlovsdag 1866 blev der, på initiativ af[http://vendsysselwiki.dk/index.php/Christian_Henrik_Nielsen_(1809-1881)" target="_blank Christian H. Nielsen], opstillet en buste af Frederik VII, grundlovens giver. 1883 blev der rejst en buste af Christian H. Nielsen selv, og i 1920 blev der opstillet en billedstøtte af redaktør [http://vendsysselwiki.dk/index.php/Vilhelm_Carlsen_(1850-1914)" target="_blank Vilhelm Carlsen]. I dag (2003) står busterne af Frederik VII og Vilhelm Carlsen stadig på deres plads i Christiansgave, mens busten af Chr. H. Nielsen er blevet opstillet et helt andet sted i byen, og springvandet helt er fjernet. Der er også anlagt asfaltbaner til skateboard og rulleskøjter, og der er mulighed for at spille boccia og petanque. [https://www.youtube.com/watch?v=zcKP1A0OjE0" target="_blank Video om Christiansgave] Kilder: [http://www.vhm.dk/page.asp?objectid=120&zcs=2" target="_blank Hjørring historie nr. 16, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum]

I Christiansgave findes en lille bygning der tidligere rummede en arkitekttegnet svanestald, som i hårde vintre gav husly til svanerne fra Svanelunden.

Video om Svandestalden


Langs vestsiden af Christiansgave ligger et stendige som blev fredet i 1917. Det er formodentlig anlagt allerede i 1820'erne i forbindelse med den statslige planteskole, eller evt. i forb. med konsumtionsafgiften (1672-1850), der medførte at byerne skulle være indhegnede, så adgang kun kunne ske gennem de bomme, der var anbragt ved hovedadgangsvejene.

Video om Vestvolden


I mange år blev der holdt grundlovsfester i Christiansgave. Overskuddet fra disse fester blev opsparet i Grundlovsfesternes Fond, og i 1904 havde man opsparet penge nok, 1000 kr, til anskaffelse af et springvand, der blev opstillet i parken. I dag (2003) står busterne af Frederik VII og Vilhelm Carlsen stadig på deres plads i Christiansgave, mens busten af Chr. H. Nielsen er blevet opstillet et helt andet sted i byen, og springvandet helt er fjernet.