Christiansdal ved Nakskov


Arbejdsstyrken på Christiansdal foran avlsbygningerne.


Luftfoto af Christiansdal.


Den gamle hovedbygning fra 1840.


Christiansdals hovedbygning


Parade af 14 arbejdsheste på Christiansdal. Forrest ses forvalter Håkon Reinholt.


Ansatte på Christiansdal.


Personale på Christiansdal.

Intro

Christiandal hed indtil 1743 Lundegård og den nævnes første gang i 1254. Christiansdal er på 248 hektar og hører idag under Hovedlandsbygården Krenkerup på Lolland. Hovedbygningen på Christiansdal, som blev opført i 1905-1907, blev nedrevet i 2003.