Christian Wilhelm Ramges & August Schulz


Christian Wilhelm Ramges gravsten.


August Schulz gravsten.

Intro

Gravminderne over Christian Wilhelm Ramges og August Schulz er fine eksempler på gravstenstypen 'uægte grotte'. Gravstedsnummer: D 186-188.

''Christian Wilhelm Ramges ''var fra Rheydt i Tyskland og døde 23 år, 4 måneder og 12 dage gammel den 28. september 1864 af tyfus. Af gravstenen fremgår det, at han var Garde Grenadier. Garde Grenadier var en rang inden for artilleriet, der blandt andet stod for granaterne. August Schulz var sergent ved et gardehusarregiment, som er et rytterregiment. Han døde i en alder af 31 år, 10 måneder og 4 dage den 1. oktober 1864 af tyfus.

''Christian Wilhelm Ramges’ gravsten'' er det man kalder en uægte grotte. Det betyder at korpus, der er af én sten, er blevet tilvirket med indhuggede fuger, således at det ligner, at den er sammensat af flere mindre sten. Den afsluttes med et kronende kors af marmor. I korpus er der indsat en segmentbuet marmortavle. Soklen er ligesom resten af stenen tilvirket med rundinger således, at den fremstår mere ”naturlig” og sammensat. ''Inskriptionen'' på tavlen er indhugget i frakturskrift (variation af gotisk skrift). Over inskriptionen er tavlen ''dekoreret'' med et indridset malteserkors. ''August Schulz gravsten'' er af samme type. Den segmentbuede tavle er dog ikke indsat, men står på soklen og læner sig op af korpus. Den har ligeledes haft et kronende kors, men dette er forsvundet. ''Inskriptionen'' er indhugget i frakturskrift. Over inskriptionen er, der ligesom på Ramges’ sten, indhugget et malteserkors. Sokkel og korpus er ''dekoreret med ''vedbend i lavt relief. Dekorationer på gravsten, der forestiller vedbend, kan symbolisere sammenhold