Christian IVs redningsmand


Monumentet i kirken med Wentzel Rothkierck og hans hustruer, Kirsten Reedtz (død 1636) og Dorte Abildgård (død omkring 1657). Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt


Tjæreborg Kirke. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt


På kirkegården står en obelisk fra 1881 med teksten: HER HVILER V. ROTHKIERCK † 1655 OG FLERE EJERE AF KROGSGAARD. NH 1881. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt

Intro

"En hest! En hest! Mit kongerige for en hest!" Sådan råbte Richard III i 1485 ifølge Shakespeare, da hans hest var blevet dræbt i slaget ved Bosworth. I Tjæreborg er en af deltagerne i et dansk sidestykke til den historie begravet, Wentzel Rothkierck.

Gravstenen på kirkegården

Ca. 1642-1655 var hovedgården Krogsgård ejet af adelsmanden Wentzel Rothkierck (1597-1655). På Tjæreborg Kirkegård findes gravmindet for ham og andre ejere af Krogsgård. Det er en høj obelisk i grågul granit. Øverst er der udhugget et kors, som symboliserer troen på kristendommen og frelsen gennem Kristi lidelse.

Rothkierck var oprindeligt begravet i en krypt inde i kirken, som det var tradition for sognenes mægtigste mænd og kvinder indtil forbuddet i 1805. Inde i kirken kan man stadig se et smukt monument med et maleri, som forestiller Wentzel Rothkierck og hans to hustruer, Kirsten Reedtz (død 1636) og Dorte Abildgård (død omkring 1657).

I familien Rothkiercks gravkammer stod 9-10 kister, men sidst i 1800-tallet faldt hvælvingen over krypten sammen. I stedet for at genopbygge hvælvingen, hvilket var meget dyrt, valgte sognets beboere i stedet at gravlægge resterne på kirkegården.

Wentzel Rothkierck redder kongen

Wentzel Rothkierck var født i Schlesien i Tyskland. Hans far havde været general under den tyske kejser. Da faderen døde, rejste Wentzel Rothkierck til Danmark og blev page hos hofmarskallen, Ditlev Rantzau, som han tjente under Kalmarkrigen 1611-1613. Christian IV sendte ham siden på dannelsesrejse til udlandet. Ved hjemkomsten blev han berider for kongens søn.

Efterhånden avancerede Rothkierck til staldmester, og han deltog i kongens felttog til Tyskland under Trediveårskrigen. Under det afgørende slag ved Lutter am Barenberg i 1626, hvor Christian IV kæmpede mod den katolske feltherre, Tilly, viste Rothkierck sit værd. Den katolske hær var gået til angreb, og Christian IV's tropper var trængte. Under tilbagetoget blev kongens livkarl skudt, og samtidig styrtede majestæten med sin hest. Rothkierck overlod kongen sin egen hest, tog selv livkarlens, og de nåede i sikkerhed i Wolfenbüttel, hvor kongen takkede sin redningsmand.

Hjemme i Danmark fik Rothkierck sin belønning af kongen. I 1627 blev han udnævnt til ritmester, året efter hofmarskal. Han blev også lensmand over to len, Korsør og Antvorskov, som han bestyrede fra 1631 til sin død. I 1648, året for Christian IV's død, blev Wentzel Rothkierck slået til ridder.

Rothkierck køber Krogsgård

Da Rothkierck omkring 1642 købte Krogsgård i Tjæreborg, begyndte han at opføre en ny hovedbygning med et imponerende voldsted til forsvar. Bygningen var i to etager, firfløjet og grundmuret, hovedfløjen var flankeret af to hjørnetårne. Det er uvist hvor ofte Rothkierck boede på Krogsgård. Forpligtelserne som kongelig embedsmand krævede ofte hans tilstedeværelse på Sjælland, men han havde ikke desto mindre travlt med anlægsarbejder på og omkring Krogsgård.

Rothkierck døde i 1655 og blev bisat fra Slotskirken i København, hvorfra liget blev ført til Tjæreborg. Han vil altid være husket som den, der reddede Christian IV og eftergjorde Shakespeares drama om Richard III.