Christian H. Clausen


Gravminde over Christian H. Clausen og hustru.

Intro

Christian H. Clausen var bogbindermester. Hans erhverv afspejles tydeligt i gravmindet over ham. Gravstedsnummer: E MUR 0043.

''Gravstenen ''over Christian H. Clausen og hans hustru er et epitafium med tagformet, profileret slutning. Bunden afsluttes med en retkantet gesims. Over den afsluttende gesims er en mindre gesims, hvorpå en tavle der forestiller en opslået bog er placeret. Bogen er udformet i metal. ''Inskriptionen'' er støbt med bogen og er i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder"). Øverst på siderne i den opslåede bog er henholdsvis en engel og et barn afbilledet. De er placeret i en cirkel. Til venstre for bogen ses en kvinde med en olielampe i hånden. Hun er ligeledes udarbejdet i metal. Hun "står" på den retkantede gesims og rækker armen ind over bogen. I bunden af bogen - midtfor - ses vinkel og passer udformet i bronze. ''Epitafiet over Christian H. Clausen og hustru blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. ''Godkendelsen bygger på gravstenenes specielle udformning og dekorationer. '' ''Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares.