Christian D.T. Saugmanns gravsted


Buste af Saugmann ©Morten Stenak

Intro

Højen er gravsted for Christian D.T. Saugmann, der var overlæge og grundlægger af Vejlefjord Sanatorium (død 1923).

Vejlefjord Sanatorium
Vejlefjord Sanatorium var landets første større tuberkulosesanatorium og stedet ved Stouby Skov var nøje overvejet, for som Christian Saugmann skrev: Naturen her var smilende og af enestående skønhed.
Christian Saugmann Christian Saugmann havde selv haft tuberkulose og var med held blevet behandlet i Tyskland. For Saugmann kunne opholdet i de naturskønne omgivelser bidrage til de syges helbredelse. Frisk luft, lys, diæt og motion var de eneste midler, lægerne havde til rådighed — udover nogle få operative indgreb. I forbindelse med byggeriet af sanatoriet i 1898-99, blev der i parken derfor anlagt en lang række stier af forskellige sværhedsgrad, afhængig af hvor i sygdomsforløbet patienterne var.
Tuberkulose I Danmark var tuberkulose indtil begyndelsen af 1900-tallet en udbredt folkesygdom, som ofte førte til døden, og i andre tilfælde til livsvarig invaliditet som følge af ødelagte lunger, knogler og led. Pga. det vægttab, sygdommen medfører, blev den tidligere ofte benævnt tæring. Sygdommen optræder især i områder med dårlige levevilkår og er derfor endnu i dag udbredt i mange ulande. Ca. 8 mio. mennesker i verden har aktiv tuberkulose, og 2-3 mio. mennesker, overvejende børn og unge, dør årligt af sygdommen.

Vejlefjord Sanatorium i dag
I dag er der en række forskellige aktører i sanatoriets store bygninger, både offentlige og private, men fælles for dem er, at de på en eller anden måde har med genoptræning eller genopladning af krop og sjæl at gøre.