Christian 4.


Christian 4.


Brogade, panorama.


Brogade 7 i dag. Bygningen huser bl.a. Køge Kunstforening.


Brogade 7, mod nord.


Christian 4. til hest.

Intro

Køge har i kraft af sin placering tæt ved hovedstaden haft mange kongelige besøg gennem årene. Kongen havde brug for et sted at overnatte, når han rejste gennem Køge. Brogade 5-7 var Christian 4.s foretrukne logi i Køge.

Køge har i kraft af sin placering tæt ved hovedstaden haft mange kongelige besøg gennem årene. Der var i 1600-tallet en hel dagsrejse mellem Køge og København. Derfor havde kongen brug for et sted at overnatte, når han rejste gennem Køge. Christian 4. boede hos de velhavende borgere i byen. Mens Henrich Fresches var tolder i Køge (1601-17), benyttede kongefamilien og fyrstelige personer hans gård i Brogade 5-7 både til ophold og logi. Christian 4. var meget tilfreds med stedet, hvilket fremgår af toldregnskaberne 1605. Her står det, at tolderen på majestætens befaling ligefrem havde opsat to kongelige våbenmærker i vinduerne. Det ene Kongen af Danmarks, og det andet var hans moder Dronning Sophies Våben. I 1669 blev der indrettet en særlig ”Kongestue” på rådhuset, som stod til rådighed for majestæten.

Fra gammel tid var det en del af befolkningens pligt at transportere kongen og hans følge ved de såkaldte Kongerejser. Fra Sverige kendes det samme begreb, Skydsfærd. Inden kongemagten blev stedfast i løbet af 1600-tallet og slog sig ned i en hovedstad, rejste de konstant rundt i riget med et følge af stormænd. Der blev afholdt landsting, retterting, jagter osv. Derfor skulle kongen, hans følge og alt rejsegods, kaldet fadeburet, transporteres. Kongerejser kom efterhånden også til at omfatte kørsel for de kongelige embedsmænd. Det kunne dog også blive for meget for byen. Den 11. marts 1645, midt under Torstensson-krigen (1643-45) rejste Oluf Sandersson og Erik Christensen til København med et bønskrift til Chr. 4. personligt. Her beklagede byen sig over de mange ryttere og soldater, der var indkvarteret. De mange daglige kørsler med vogne og andet, var også til stort besvær for byen.