Christen Kolds Vej


Kristen Kold

Intro

Vejen er opkaldt efter pædagogen Christen Kold (1816-1870). Han var den danske folkehøjskolen praktiske pioner, der virkeliggjorde Grundtvigs opdragelsestanker på selvoplevet grundlag og med sans for at inddrage også landboungdommen.

Christen Kold mente at skolen skulle oplive, før den oplyste, og at den skulle vække troen '''"på Guds kærlighed og Danmarks lykke"'''. Han blev lærer fra Snedsted Seminarium i 1836 og var inspireret af Peter Larsen Skræppenborg. 1842-1847 opholdt han sig i Smyrna, hvor han deltog i et missionsarbejde. Han meldte sig som frivillig til 1. Slesvigske krig. Personlig opsparing samt støtte fra grundtvigske kredse satte ham i stand til at oprette Ryslinge Højskole i 1851. Året efter startede han friskolen i Dalby ved Kerteminde, og i 1853 flyttede han også højskolen hertil. I 1862 byggede han højskolen i Dalum ved Odense. Han har bl. a. skrevet: Om børneskolen, Rejsen til Smyrna og Vennemødetalen. I Dalby på Fyn står der et mindesmærke for Kristen Kold, da det var her han oprettede en friskole i 1852.

''Kilder til Christen Kolds Vej'' Den Store Danske Salm. Historisk Atlas /Christen Kold