Christen Bergs Vej


Christen Berg

Intro

Christen Bergs Vej har haft sit navn siden 1937, og er opkaldt efter læreren og stifteren af Kolding Folkeblad Christen Berg.

Christen Berg (1829-1891) blev fødti Fjaltring ved Lemvig og blev læreruddannet på Ranum Seminarium. I 1852 blev han ansat i det magre embede som femtelærer ved Borgerskolen i Kolding. Han blev meget populær både hos børnene og deres forældre, og han gjorde en stor indsats for at reformere byens skolevæsen og opnåede i den forbindelse støtte fra byens borgere ofte i opposition til autoriteterne.

Når hans forslag ikke fandt genklang hos de ledende skolefolk veg han ikke tilbage for private skoler. I 1858 fik han skabt en privat håndgerningsskole for piger i den nybyggede Borgerskole, nu Nicolai-Historie, og fik ved private bidrag ansat en lærerinde. I 1861 blev håndgerningsskolen en del af det offentlige skolevæsen. Han oprettede et Læsebibliothek for Kolding Ungdom som i 1879 indgik i Kolding Folkebibliotek.Det blev også til en aftenskole for konfirmerede håndværkerlærlinge og en fri aftenskole med undervisning i almendannende fag og fagtegning. Denne skole udviklede sig til Kolding Tekniske skole, der nu hedder Hansenberg.

Han stiftede også en privat aftenskole for handelslærlinge med undervisning i bl.a. regning, sprog og bogholderi. I kampen mellem de konservative og de demokratiske kræfter i Kolding fandt Berg sammen med bl.a. konsul Grau og købmand Gross og opnåede en førerposition i kraft af sit ihærdige arbejde på bl.a. skoleområdet og sine skriftlige evner.

I 1861 blev han førstelærer på Bogø, men det var i Koldingkredsen han i 1865 blev valgt til Folketinget og genvalgtes til sin død. Hans politiske virke i Venstre blev knyttet til kampen for folketings-parlamentarismen mod Højre-regeringer udpeget af kongen uden flertal i Folketinget. I denne kamp kom han i 1886 til at vandre et halvt år i fængsel. Til at supplere den mundtlige agitation stiftede han en lang række dagblade - i Kolding i 1871 Kolding Folkeblad. Han døde 28.11.1891 uden at have sejret og vundet magten, men han havde vakt den danske bondestand til politisk bevidsthed i kraft af sin energi, veltalenhed og organisationstalent.

Christen Berg ligger begravet på Den gamle Kirkegård på Tøndervej. I 1906 rejstes en statue over ham på Banegårdspladsen.