Christen Bergs Vej


Christen Berg

Intro

Christen Bergs Vej har haft sit navn siden 1937, og er opkaldt efter læreren og stifteren af Kolding Folkeblad Christen Berg.

Christen Berg

Christen Berg (1829-1891) blev fødti Fjaltring ved Lemvig og blev læreruddannet på Ranum Seminarium. I 1852 blev han ansat i det magre embede som femtelærer ved Borgerskolen i Kolding. Han blev meget populær både hos børnene og deres forældre, og han gjorde en stor indsats for at reformere byens skolevæsen og opnåede i den forbindelse støtte fra byens borgere ofte i opposition til autoriteterne.

Når hans forslag ikke fandt genklang hos de ledende skolefolk veg han ikke tilbage for private skoler. I 1858 fik han skabt en privat håndgerningsskole for piger i den nybyggede Borgerskole, nu Nicolai-Historie, og fik ved private bidrag ansat en lærerinde. I 1861 blev håndgerningsskolen en del af det offentlige skolevæsen. Han oprettede et Læsebibliothek for Kolding Ungdom som i 1879 indgik i Kolding Folkebibliotek.Det blev også til en aftenskole for konfirmerede håndværkerlærlinge og en fri aftenskole med undervisning i almendannende fag og fagtegning. Denne skole udviklede sig til Kolding Tekniske skole, der nu hedder Hansenberg.

Han stiftede også en privat aftenskole for handelslærlinge med undervisning i bl.a. regning, sprog og bogholderi. I kampen mellem de konservative og de demokratiske kræfter i Kolding fandt Berg sammen med bl.a. konsul Grau og købmand Gross og opnåede en førerposition i kraft af sit ihærdige arbejde på bl.a. skoleområdet og sine skriftlige evner.

I 1861 blev han førstelærer på Bogø, men det var i Koldingkredsen han i 1865 blev valgt til Folketinget og genvalgtes til sin død. Hans politiske virke i Venstre blev knyttet til kampen for folketings-parlamentarismen mod Højre-regeringer udpeget af kongen uden flertal i Folketinget. I denne kamp kom han i 1886 til at vandre et halvt år i fængsel. Til at supplere den mundtlige agitation stiftede han en lang række dagblade - i Kolding i 1871 Kolding Folkeblad. Han døde 28.11.1891 uden at have sejret og vundet magten, men han havde vakt den danske bondestand til politisk bevidsthed i kraft af sin energi, veltalenhed og organisationstalent.

Christen Berg ligger begravet på Den gamle Kirkegård på Tøndervej. I 1906 rejstes en statue over ham på Banegårdspladsen.