Chr Kellersvej 1A, Brejning kirke


Alterpartiet i Brejning kirke


Frobeniusorglet i Brejning kirke


Brejning kirke


Brejning kirke

Intro

Brejning kirke er tegnet af arkitekt Mogens Koch i 1941 men først opført i 1967. Kirken hører ind under Gauerslund sogn

Brejning kirke blev indviet i 1967 men allerede i 1936 var der blevet nedsat en komite med det formål at få bygget en kirke dels for Brejnings borgere dels som institutionskirke for det der dengang hed De Kellerske Anstalter, landets på det tidspunkt største institution for psykisk handicappede.

Kirken blev i 1941 tegnet af arkitekt Mogens Koch (1898-1992), der valgte en form, der leder tanken hen på en bispehue. Den højtliggende kirke, placeret på et stort græsareal, som giver god plads hele vejen udenom, er hvidkalket med rødt tegltag, og allerede nede fra vejen får man et indtryk af ”bispehue”-formen, et indtryk der forstærkes, når man træder ind i kirken. Kirkens moderne formsprog chokerede nogle i kirkekomiteen, så de valgte at træde ud. I arkitektkredse vakte den derimod begejstring og optrådte allerede i 30’erne i fagbøger for arkitektur. Det er den eneste kirke, Mogens Koch har tegnet og bygningen bærer præg af det, der er kendetegnende for hele hans virke: en stræben efter en harmonisk proportionering. Det betyder bl.a. at kirken har en særdeles god akustik.

Det er også Mogens Koch der har stået for formgivningen af kirkens inventar.

ALTERPARTIET er så at sige indbygget i kirken, idet væggen bag alterbordet i mønstermuring giver en stiliseret fremstilling af Livets Træ. Altertæppet er syet af kirkekomiteens kvindelige medlemmer.

DØBEFONTEN består af en tolvkantet kumme af ølandskalk på muret fod.

Også PRÆDIKESTOL og ORGELFACADE er tegnet af kirkens arkitekt tillige med altersølvet og dåbskande og –fad.

ORGLET er skabt af Th. Frobenius & Sønner i 1971 og har 7 stemmer fordelt på 1 manual og pedal.

KIRKEKLOKKEN bærer indskriften: ”Jeg signer dit dagværk, din lykke, dit savn. Jeg kalder til bøn i Jesu navn”. Teksten er af Anton Berntsen

På kirkens østvæg til venstre for alteret hænger et KRUCIFIKS skåret af billedhuggeren Gunnar Hansen. Selve korset er af dansk moseeg, mens Kristusfiguren er af en lysere afrikansk træsort.