Chr. Jensens Vej


Chr. Jensensvej, vinteren 2009 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter restauratør Chr. Jensen (1863-1953).

Af byrådets forhandlinger fremgår det, at Chr. Jensen i 1926 ønskede godkendelse af en udstykningsplan vedr. matr. nr. 126 af Vejle købstads enge.

Chr. Jensens adresse var Vesterbrogade 7.

I 1957 vedtog byrådet, at den vej, som hidtil uofficielt var kaldet Spinderiets Vej eller den Den sorte Vej, fremtidig skulle hedde Chr. Jensens Vej.