Chr. Hansens Vej


Chr. Hansens Vej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt.

Intro

Vejen i Hover har navn efter smed Chr. Hansen, som boede i et hus ved vejen, og som arbejdede på Wittrups Tæppefabrik.

Først fra 1956 findes vejnavnet i vejviseren som Kr. Hansens Vej, og sådan skrev man det i flere år.