Cheminova


Cheminova ved nat.


Luftfoto a Cheminova.


Medarbejder på Cheminova.


Cheminova.

Intro

Cheminova blev grundlagt i Søborg i 1938, men flyttede af miljømæssige hensyn til Rønland på Harboøre Tange i 1953. Herude, længst væk fra København, håbede man at være fri for problemer med naboer...

Cheminova blev grundlagt i Søborg i 1938, men flyttede af miljømæssige hensyn til Rønland på Harboøre Tange i 1953. Herude, længst væk fra København, håbede man at være fri for problemer med naboer. Produktionen af blandt andet insekt- og plantegifte var nemlig en giftig affære – også for fabrikkens omgivelser. Få måneder efter produktionens start begyndte områdets fugle og fisk at dø. I 1957 var forholdene så uudholdelige, at Rønlands 10 husmænd solgte deres jord til fabrikken. Men lokalbefolkningen har i vid udstrækning været glade for Cheminova, der i 2009 beskæftigede 800 medarbejdere i Danmark. ''Bladan er duften af barndomsminder'' For mig er sommer forbundet med lugten af sprøjtegift i kølig morgenluft. Jeg voksede op på en vestjysk bondegård, og mit værelse vendte ud mod den plads, hvor far fyldte marksprøjten de tidlige sommermorgener. Jorden skulle sprøjtes, mens det stadig var vindstille. Lugten kom fra noget, som min far kaldte ’det gule’. Jeg ved ikke, hvad det var, men Bladan fra Cheminova husker jeg. Det var insektbekæmpelse, og der var dødningehoveder på dunkene. Dem var jeg helt klar over, at jeg ikke skulle komme tæt på. I tv-avisen om aftenen så vi billeder af, hvordan fugle og fisk døde ved høfde 42 på Harboøre Tange, hvor Cheminova havde giftdepot.