Charles Hindborgs Papirfabrik


Grosserer Charles Hindborg (1850-1934). Portræt ca. 1905. Fotograf: Hans Albjerg


Charles Hindborgs virksomhed, Vestergade 7, 1892. Bygningen rummede både papirforretning og papirposefabrik. Fotograf: Hans Albjergs Eftf.


Charles Hindborgs privatbolig og fabrik, 1906. Komplekset var beliggende Nørrebrogade 7 og strakte sig ned ad det første stykke af Korsgade/Gulkrog. Fotograf: H. P. Jensen


Personalet hos C. Hindborg fotograferet i gården bag virksomheden, 1920. Midt i 2. række ses fabrikant Charles Hindborg. I bageste række står yderst t. v. lagerforvalter Refshauge. Nr. 4 og 5 er de to typografer Vilhelm Lauridsen og Peter Willumsen.


Chauffør J. H. Nielsen med sønnen Henry foran virksomhedens varebil parkeret på Godsbanegården, o. 1936. Lasten er toiletpapir til videre forsendelse med jernbane.


A/S Charles Hindborgs Papirforretning, Nørrebrogade 7 ved hjørnet til Gulkrog, sommeren 1972. Fotograf: W. Rosenkilde

Intro

Charles Hindborg etablerede i 1887 sin papirfabrik i Vestergade nr. 19.

Firmaet Charles Hindborgs speciale er alle slags papirposer, alle slags tryksager, margarinepapir med flerfarvet tryk, hyldepapir, krydderikapsler, alle papirsorter, kartoner, bindegarn, syltepergament, kontorartikler, protokoller og bøger.

Som det ses, havde Hindborgs fabrik en vidtfavnende produktion. Trykkeri var der også, så man kunne få sit firmanavn på poserne eller protokollerne. Den støt voksende virksomhed beskæftigede i 1934 49 personer.

Ved etableringen i 1887 lå fabrikken i Vestergade 19, i 1890 flyttede den til Vestergade 7, for derefter at finde sin blivende adresse i Nørrebrogade 7. Det var først i begyndelsen af 1990’erne, at denne adresse blev forladt til fordel for en ny på Sadelmagervej i Vinding, et af Vejles industrikvarterer.

Efter flytningen til Vinding blev der anskaffet en ny flexotrykmaskine, der muliggjorde firefarvet tryk og flexo-afdelingen blev det store udviklingsområde for firmaet. Trykkeriet beholdt fokus på kunder indenfor margarine- og smørproduktion samtidig med, at der blev satset på salg af kontorartikler - firmaet blev efterhånden eneleverandør til PostDanmark.

I 2005 opkøbte Hindborg Gravengaard Kontorforsyning ApS på Ibæk Strandvej. Virksomheden blev omdøbt til Kontorkompagniet Gravengaard & Hindborg A/S. Der var 23 ansatte placeret i Gravengaards lokaler på Ibæk Strandvej 11. Samtidig fortsatte Hindborg A/S på Sadelmagervej, nu udelukkende som trykkeri.