Ceres - Horsens øl


Bryggeriet blev grundlagt i 1859 af August Waagepetersen under navnet Horsens Baiersk- og Hvidtøl-Bryggeri. ©Horsens Museum

Intro

Bryggeriet blev grundlagt i 1859 af August Waagepetersen under navnet Horsens Baiersk- og Hvidtøl-Bryggeri.

Hvidtøl og pilsner
August Waagepetersen havde blandt andet været i lære hos I.C. Jacobsen, det senere Carlsberg i København. Han havde der lært de nye bryggemetoder, der muliggjorde mere ensartet og stabil produktion af det, vi i dag kalder for pilsner. Udgangspunktet var dog den traditionelle øltype hvidtøl.

Arbejderklasen og bryggeriet
Bryggeriet var en del af industrialiseringen og havde dermed på godt og ondt indvirkning på den fremvoksende arbejderklasse. Der blev skabt en lang række nye arbejdspladser, der kunne hjælpe arbejderne ud af fattigdommen, men samtidig var det ikke ualmindeligt, at arbejderne, i kraft af et liv med hårdt slid og ussel løn, drak tæt. Der findes mange beretninger om kvinder, som desperat forsøgte at få fat i mandens løn, før den forsvandt på værtshuset. Bryggeriets historie fra 1869- 1898
I perioden fra 1869 til 1898 havde bryggeriet en turbulent tid, da det blev udvidet i flere etaper, omdannet til et aktieselskab samt skiftede navn og ejer flere gange. Blandt disse ejere var bl.a. agent Isaac Zacharias Levy og dennes bror løjtnant Arnold Levy, der begge var med i det konsortium, der købte bryggeriet i 1873. Senere efter A. Levys død i 1878 overtog en tredje bror, Herman Levy, driften af bryggeriet.
Bryggeriets fusion med Århus, Fredericia og Vejle I 1898 blev Horsens Bryghus fusioneret med Ceres bryggeriet i århus, Bryggeriet Fredericia og Bryggeriet Vejle under navnet østjydske Bryggerier A/S, hvilket senere skiftede navn til Ceres Bryggerierne A/S. I Horsens blev der i Houmannsgade bygget et fælles malteri. Dette blev udvidet i 1948 og var på det tidspunkt Europas største med kapacitet til at producere 10.000 tons malt om året. Kapaciteten blev tredoblet i 1963, hvor der årligt blev produceret 30.000 tons. Produktionen i Horsens stoppede i 1997. Bygningen ud mod Allégade er blevet ombygget til ældrecenter med navnet Ceres Centret.