Celeste-brønden
Intro

Den blå vandkunst i Væksthusene er opsat, da væksthusene blev indviet i 1987 – der bør være rindende vand i væksthuse.

''Publiceret''