Cathrinesminde Teglværk

Intro

Cathrinesminde Teglværk er et eksempel på den gamle teglindustri ved Flensborg Fjord. Det er oprettet i 1732 og nedlagt i 1968. Teglværket er i dag Museum Sønderjyllands afdeling for dansk teglværkshistorie og sønderjysk industrihistorie.

Cathrinesminde Teglværk

Cathrinesminde Teglværk blev oprettet i 1732. Der var stor efterspørgsel efter byggematerialer til genopbygning efter Københavns brand i 1728. Teglværket var fra begyndelsen et bondeteglværk oprettet af en gårdmand i Mølmark. Som egnens øvrige teglværker lå det direkte ved vandet, hvor der kunne udskibes tegl og indskibes brændsel ad søvejen. Fra 1837 var teglværket i familien Hollensens eje. Da sønnerne Mathias og Andreas Hollensen skulle overtage efter deres far i 1880, blev teglværket udskilt fra gården med Andreas Hollensen som ejer. Han gav teglværket navnet Cathrinesminde efter sin mor. Han fik i 1892 tilladelse til at opføre den store ringovn, som blev teglværkets hjørnesten frem til lukningen i 1968. Ringovnen var blevet utidssvarende og blev erstattet af såkaldte tunnelovne i de teglværker, der kunne magte investeringen. En vigtig industriel epoke var slut.

Der har ligget otte teglværker indenfor 1,2 kilometer ved Iller Strand, seks fra 1700-årene og to fra 1800-årene. Alle otte var i drift år 1900. I 1920 var tre tilbage og fra 1937 til 1968 var kun Cathrinesminde i drift.

Cathrinesminde Teglværk er i dag Museum Sønderjyllands afdeling for dansk teglværkshistorie og sønderjysk industrihistorie. Det ligger på et 7 hektar stort område ned til Flensborg Fjord. Landskabet er præget af lergrave, æltemøller og udskibningssteder fra århundreders teglværksdrift.
Cathrinesminde Teglværk blev i 2007 af Kulturarvsstyrelsen udnævnt til ét af 25 nationale industriminder.

Anvendt litteratur
Inge Adriansen og Kim Jacobus Paulsen: Teglværker ved Iller Strand. Årsskrift 1999. Cathrinesminde Teglværksmuseum og Cathrinesmindes Venner 1999.