Casa Sana


Huset virker meget højt mod vest på grund af den høje kælder der optager terrænspringet mod stranden, hvilket er med til at højne det forholdsvis lille hus’ imponatoreffekt. Den meget høje tagrejsning er med til at understrege dette.


Mod øst er den oprindeligt åbne veranda inddraget.

Intro

Huset er bygget i 1917 af Arthur Brincker som ejede hammerværket i Grejsdalen ved Vejle. Navnet betyder ”Det sunde hus”. Det er tegnet af arkitekt Niels Christof Hansen fra Vejle.

Huset er bygget i 1917 af Arthur Brincker som ejede hammerværket i Grejsdalen ved Vejle. Navnet betyder ”Det sunde hus”. Det er tegnet af arkitekt Niels Christof Hansen fra Vejle. Huset blev senere købt af dagbladet Politiken, der brugte det som præmie i en stor konkurrence. Huset blev vundet af kgl. Hoffotograf L. Albert, der dog allerede året efter solgte huset videre. Husets navn indikerer at det har været en del af den nye tendens, der rådede i det 20. århundredes begyndelse omkring en sund sjæl i et sundt legeme og i Karlslunde-sammenhæng har huset været en del af den bølge af fritidshuse der blev bygget på dette tidspunkt af velhavende borgere fra købstæderne. At huset har været bortloddet i en konkurrence er selvfølgelig meget specielt og spektakulært. I begyndelsen har huset ligget helt frit, uden omgivende beplantning. Mængder af frisk luft og en fantastisk udsigt må have været dominerende i begyndelsen af husets levetid.

Huset er et eksempel på en dansk tolkning af udenlandsk indflydelse hvor forskellige elementer fra tiden er kombineret sammen i et hus der tydeligt skal indikere noget større og mere dominerende end husets reelle størrelse berettiger til. Det meget højt rejste tag ses i områdets huse som noget tidstypisk. Husets detaljering er forholdsvis enkel, hvilket peger frem mod blandingen af klassicisme og funktionalisme der kom til at præge 1920’erne i Danmark. Husets nuværende farvesætning passer med denne tendens, men det er ikke sikkert, at det har været den oprindelige farvesætnig.

''Publiceret''