Carolinekilden


Carolinekilden.


Kilden blev sat i stand med hjælp fra lokale spejdere i 1995.


Rådmand Søren Møller holder hovedtalen ved Carolinekildefesten den 28. juni 1998.


Flaske fra Odense-virksomheden 'Karolinekilde', ca. 1900, der havde navn efter den hellige kilde Carolinekilde ved Odense. Flasken findes nu på Møntergården i Odense. Foto: Jens Gregers Aagaard.

Intro

Carolinekilden ligger ved Stavidsåen lige ved grænsen mellem Næsby og Paarup.

På gudernes bud Tro og ritualer har siden oldtiden formet livet på Fyn. Med håbet om gudernes velvilje har fynboerne sendt gravgaver af sted til de dødes rige, bygget kirker og smykket sig med både torshamre og kors.
Hellig handel Mennesker finder ofte sammen i større fællesskaber, når de skal tilbede deres guder. Fra oldtiden og helt op i middelalderen opstod der samlingspunkter rundt omkring i Danmark, som folk opsøgte for at ofre og bede. Og når man nu var der, kunne man lige så godt handle, bytte slaver og få repareret skibe, smykker og våben.
I middelalderen var særligt de hellige kilder et vigtigt samlingspunkt. Det helbredende vand tiltrak ikke kun folk, der led af dårligdomme, men også handlende og købelystne mænd og kvinder til kildemarkeder.
En af de hellige kilder var Carolinekilde ved Odense. Mange år senere tog en mineralvandsfabrik navnet 'Karolinekilde' og brandede sig dermed med kildens kraft, selv om vandet i flaskerne ikke var derfra.
Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.


Én af de få seværdigheder i Paarup Sogn i 1800-tallet var Bispens Lund i Snestrup, hvor der var en kilde, hvis vand var så rent, at det omkring 1730 blev brugt på slottet i Odense. På grund af de smukke omgivelser blev stedet tidligt brugt som udflugtssted.

En rejsebeskrivelse fra 1803 fremhævede Bispens Lund ved Næsbyhoved Sø som et sted, der burde ses, og hvor der kom hele flokke af “fornemme og rige Odense indbyggere” for at nyde mad og drikke, musik og dans og anden morskab.

Kildens storhedstid kom i 1830’erne. Kronprins Christian, hvis forhold til Frederik VI var køligt, var i årene 1816-1836 guvernør på Fyn, hvor han og hans kone, prinsesse Caroline Amalie, var vellidte. Populariteten betød bl.a., at kilden i Bispens Lund skiftede navn i 1831 ved en fest, hvor prinsessen var hovedpersonen. Til hendes fødselsdag den 28. juni havde kronprinsen ladet kilden og dens omgivelser istandsætte.
.


Efter 1831 deltog prinseparret ikke i Carolinekildefesterne, som de følgende år blev store folkefester. Desværre havde ikke alle sans for at opføre sig efter borgerskabets normer, og Skt. Hansaften i 1834 blev kilden besøgt af mange mennesker, der ikke var “af aldeles udvalgt selskab”, og aftenen endte i optøjer. Heldigvis gik det bedre ved den egentlige Carolinekildefest få dage senere, idet “næsten alle vor bys og omegns honoratiores og dannede indvånere, af hvilke da de mindredannede tage eksempler”, var mødt.

I 1840 var prinsesse Caroline blevet dronning, men uheldigvis druknede årets fest i regn. Efterhånden fik festerne en karakter, der gjorde, at myndighederne måtte gribe ind for at regulere udskænkningen, og festen i 1847 blev den sidste af de “gamle” Carolinekildefester.

I 1995 blev kilden gennemrenoveret med hjælp fra lokale spejdere. Initiativtager var Carolinekilde Rotary.

I 1996 blev festerne genoptaget. Det var lokalarkiverne i Næsby og Paarup der, sammen med Carolinekilde Rotary og Paarup Foreningen, stod for arrangementet. Arrangementet, der afholdtes den 28. juni, bestod i taler og musik, og det varede knap to timer.

Den foreløbig sidste Carolinekildefest blev afholdt i 2004.

Flere oplysninger kan fås på Paarup Lokalhistoriske Arkiv.